BBC Cymru Fyw

Morgannwg: Sir Gaerhirfryn ar y blaen

Published
image copyrightGetty Images

Dim ond pum wiced sydd eu hangen ar Sir Gaerhirfryn ar ddiwrnod olaf eu gêm yn erbyn Morgannwg ym Mae Colwyn.

Brynhawn Mawrth Michael Hogan oedd prif sgoriwr y tîm cartref wrth iddyn nhw gael eu bowlio allan am 348 yn y batiad cyntaf, a hwythau 350 rhediad ar ei hôl hi.

Fe gollodd Morgannwg Jacques Rudolph a Will Bragg o fewn wyth pêl.

Fe gafodd Simon Kerrigan (2-26) wared â Mark Wallace ar ddiwedd y dydd wrth i Forgannwg ddod â'r diwrnod i ben ar 146-5, ar ei hôl hi o 204 rhediad.

Ddechrau'r diwrnod fe gafodd Wallace ei fowlio gan Glen Chapple (4-62) am 41 yn chweched belawd y bore, ond fe gafodd Sir Gaerhirfryn fwy o drafferth yn erbyn criw nesaf Morgannwg.

Dylanwadu

Fe basiodd pedwar batiwr olaf y tîm cartref 40 - dim ond Wallace gyrhaeddodd y ffigwr hwnnw o'r saith batiwr cyntaf.

Fe lwyddodd Arron Lilley (3-113) i ddylanwadu ar y gêm yn ystod y prynhawn.

Fe arweiniodd Chris Cooke (43 heb fod allan) a David Lloyd (34) Morgannwg at brynhawn ychydig yn fwy llwyddiannus, ond roedd Lilley a Kerrigan yn dra effeithiol ddiwedd y diwrnod.

Nawr, mae hi'n edrych yn debyg mai gêm Sir Gaerhirfryn fydd hon ar ddiwrnod olaf y chwarae ym Mae Colwyn.