Toll Pont Hafren: Newid ar y gweill?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Highways Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Croesfan Dartford yn un model y gellid ei ddilyn yn 2018

Yn ôl un o weinidogion trafnidiaeth yn Llywodraeth y DU, mae cynlluniau ar y gweill i newid y ffordd mae toll Pont Hafren yn cael ei chasglu gan fodurwyr.

Fe wnaeth Andrew Jones y sylw mewn trafodaeth ar y bont gafodd ei chynnal gan AS Dwyrain Casnewydd, Jessica Morden.

Fe gafodd Croesfan Dartford ei chrybwyll fel model i'w ddilyn pan fydd y bont yn ôl dan berchnogaeth gyhoeddus yn 2018.

Dywedodd Mr Jones fod y cynllun hwn "wedi gwneud arbedion amser sylweddol i fodurwyr".

Yn rhan o gynllun Dartford, fe gafodd y tollfeydd rhwng Caint ac Essex eu tynnu oddi yno, gan adael i yrwyr dalu dros y ffôn neu drwy neges destun.

Mae technoleg adnabod rhif cofrestru yn nodi'r cerbydau sy'n teithio yno, ac ydyn nhw wedi talu.

Fe ychwanegodd Mr Jones ei fod yn edrych i weld oes modd dysgu gan rannau eraill o'r DU.