BBC Cymru Fyw

Lleisiau o'r gorffennol

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol

Dyma brawf o'ch gwybodaeth o fandiau'r gorffennol. Faint o rhain fedrwch chi adnabod? (Pwyntiau bonws os fedrwch chi adnabod rhai o fawrion ein cenedl yn eu plith)

image captionOedd rhain yn rhoi pen tost i chi?

Oedd yn rhaid i chi wneud apwyntiad i weld y band band? Mae'r ateb yma.

image captionA rhain oedd yr 'hoodies' cyntaf?

Ydych chi'n gwybod pwy yw rhain? Mae'r ateb yma.

image copyrightMedwyn Jones
image captionYdych chi'n cofio 'plop plops' rhain?

Beth yw enw'r band? Mae'r ateb yma.

image captionWel dyma un anodd!

Beth yw enw'r band? Mae'r ateb yma.

image copyrightMedwyn Jones
image captionEdrychwch drwy'r tywyllwch i geisio adnabod rhain

Ydy rhain yn un teulu mawr? Mae'r ateb yma.

image captionWwwwww? Pwy?

Peidiwch fod ofn dweud pan fod un o rhain yn yr ystafell. Mae'r ateb yma.

image captionYdych chi 'di clywed y diweddaraf am rhain?
image captionA phwy sydd gyda ni fan hyn te?

Ambell i wyneb cyfarwydd i rai efallai, ond mae enw'r band i'w weld yma.

image copyrightMedwyn Jones
image captionDim whare ambiti nawr!
image captionGan ei bod hi wedi bod braidd yn anodd arnoch chi hyd yn hyn, dyma un hawdd

Welsoch chi rhain yn gigio ar ynys Sicily? Mae'r ateb yma.

image captionPwy di'r rhain sgwn i?

Meddwl eich bod chi'n gwybod yr ateb? Cliciwch i weld os ydych chi'n gywir.

image captionMae llun y 'boyband' yma'n eithaf hen, ond nhw yw'r pedwar hynaf yn y llun

Ydy'r ateb yn anhygoel? Cliciwch i weld.

image caption'Dych chi'n cofio'r grŵp yma?

Gobeithio fod chi wedi mwynhau eich taith yn ôl mewn amser. Gobeithio nad ydych chi nawr yn teimlo'n rhy hen!

Pynciau Cysylltiedig