Lleisiau o'r gorffennol

Cyhoeddwyd

Dyma brawf o'ch gwybodaeth o fandiau'r gorffennol. Faint o rhain fedrwch chi adnabod? (Pwyntiau bonws os fedrwch chi adnabod rhai o fawrion ein cenedl yn eu plith)

Disgrifiad o’r llun,
Oedd rhain yn rhoi pen tost i chi?

Oedd yn rhaid i chi wneud apwyntiad i weld y band band? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
A rhain oedd yr 'hoodies' cyntaf?

Ydych chi'n gwybod pwy yw rhain? Mae'r ateb yma.

Ffynhonnell y llun, Medwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n cofio 'plop plops' rhain?

Beth yw enw'r band? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Wel dyma un anodd!

Beth yw enw'r band? Mae'r ateb yma.

Ffynhonnell y llun, Medwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Edrychwch drwy'r tywyllwch i geisio adnabod rhain

Ydy rhain yn un teulu mawr? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Wwwwww? Pwy?

Peidiwch fod ofn dweud pan fod un o rhain yn yr ystafell. Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi 'di clywed y diweddaraf am rhain?
Disgrifiad o’r llun,
A phwy sydd gyda ni fan hyn te?

Ambell i wyneb cyfarwydd i rai efallai, ond mae enw'r band i'w weld yma.

Ffynhonnell y llun, Medwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dim whare ambiti nawr!
Disgrifiad o’r llun,
Gan ei bod hi wedi bod braidd yn anodd arnoch chi hyd yn hyn, dyma un hawdd

Welsoch chi rhain yn gigio ar ynys Sicily? Mae'r ateb yma.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy di'r rhain sgwn i?

Meddwl eich bod chi'n gwybod yr ateb? Cliciwch i weld os ydych chi'n gywir.

Disgrifiad o’r llun,
Mae llun y 'boyband' yma'n eithaf hen, ond nhw yw'r pedwar hynaf yn y llun

Ydy'r ateb yn anhygoel? Cliciwch i weld.

Disgrifiad o’r llun,
'Dych chi'n cofio'r grŵp yma?

Gobeithio fod chi wedi mwynhau eich taith yn ôl mewn amser. Gobeithio nad ydych chi nawr yn teimlo'n rhy hen!