Cyfreithwyr yn protestio yn erbyn cau llysoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tua 15 o brotestwyr y tu allan i Ganolfan Cyfiawnder Aberystwyth

Mae grŵp o gyfreithwyr wedi cynnal protest yng Ngheredigion yn erbyn cynlluniau i gau llysoedd.

Mae Llywodraeth y DU yn trafod cynlluniau i gau 91 o lysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr sydd ddim yn cael eu hystyried yn rhai "angenrheidiol".

Fe rybuddiodd cyfreithwyr hefyd y gallai newidiadau i gymorth cyfreithiol olygu na fydd hi'n bosib iddyn nhw helpu troseddwyr a'u teuluoedd.

Dywedodd un o'r protestwyr y tu allan i Ganolfan Cyfiawnder Aberystwyth, Alan Lewis, y byddai'r toriadau i gymorth cyfreithiol yn golygu bod llai o gyfreithwyr mewn ardaloedd gwledig, ac y byddai gorllewin Cymru yn mynd yn "anialwch", gyda phobl yn cael trafferth i geisio cael eu cynrychioli.

Dywedodd protestiwr arall, Iestyn Davies, y byddai pobl yn cael trafferth i fynychu llysoedd.

Fe ddefnyddiodd pobl o dde Gwynedd fel esiampl, fyddai'n rhaid teithio tua 50 milltir i Gaernarfon pe bai llysoedd Dolgellau yn cau.