Datgelu cytundeb £390m i drin cerbydau'r fyddin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, General Dynamics
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dweud mai'r Scout fydd 'llygaid a chlustiau' y fyddin ar faes y gad

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi cyhoeddi cytundeb £390 miliwn i drin cerbydau brwydro arbenigol ym Merthyr Tudful, gan greu 250 o swyddi yn y dref.

Fe gyhoeddwyd cytundeb £3.5 biliwn i brynu 589 o gerbydau arbenigol Scout yn General Dynamics (GD) yn Oakdale yn Sir Caerffili ar noswyl cynhadledd Nato yng Nghasnewydd y llynedd.

Dywedodd y prif weinidog bod y cytundeb yn glod i "sgiliau ac arbenigedd" pobl leol.

Cafodd y cytundeb, fydd yn rhedeg tan 2024, ei gyhoeddi gan Mr Cameron cyn ymweliad â Chymru ddydd Iau.

"Fe fydd y 250 o swyddi yn GD yn adeiladu ar y rheiny sydd wedi eu diogelu eisoes gan y penderfyniad i brynu 589 o gerbydau Scout ar gyfer ein Lluoedd Arfog," meddai.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dweud mai'r Scout fydd 'llygaid a chlustiau' y fyddin ar faes y gad.

Aston Martin

Fe ddatgelodd Mr Cameron yn ogystal bod y llywodraeth yn awyddus i geisio perswadio Aston Martin i gartrefu ei hun ym Mro Morgannwg, gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gadael tir yn Sain Tathan.

"Rydyn ni hefyd eisiau gwneud mwy i ryddhau tir y sector cyhoeddus i greu cyfleoedd newydd i bobl sy'n fodlon gweithio'n galed," meddai'r prif weinidog.

"Yma yng Nghymru, rwy'n meddwl bod potensial i adael tir y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan, ac rydyn ni'n barod i wneud y tir ar gael fel rhan o ymdrechion i berswadio Aston Martin i gynhyrchu eu cerbyd newydd yn y DU."

Ffynhonnell y llun, General Dynamics
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cerbydau'n cael eu trin yn y ffatri yma yn Oakdale