Cefnogaeth i blant sy'n dianc o'u cartrefi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe dderbyniodd Heddlu Dyfed Powys 1,038 adroddiad o blant ar goll y llynedd

Mae plant a phobl ifanc sy'n dianc o'u cartrefi yng nghanolbarth a gorllewin Cymru i dderbyn help dan gynllun newydd.

Bydd y cynllun yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn gweld elusen Llamau yn cyfweld a helpu plant sydd wedi cael eu hadrodd ar goll.

Y llynedd, roedd dros 1,000 o adroddiadau o blant ar goll yn yr ardaloedd, gyda nifer yn rhedeg i ffwrdd fwy nag unwaith.

Mae'r cynllun newydd wedi cael ei gomisiynu gan Heddlu Dyfed Powys.

Yn 2014, fe dderbyniodd Heddlu Dyfed Powys 1,038 adroddiad o blant ar goll ar gyfer 520 o blant a phobl ifanc dan 18 oed.

Adroddiadau o blant ar goll yn 2014

  • Sir Gaerfyrddin - 344
  • Powys - 287
  • Sir Benfro - 259
  • Ceredigion - 148

O'r rhain, 365 aeth ar goll unwaith, gyda 114 ddwy i bedair gwaith, a 25 rhwng pump a saith gwaith.

Fe wnaeth 16 o bobl redeg i ffwrdd dros saith o weithiau.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys Christopher Salmon: "Mae 'na nifer o resymau pam fo pobl ifanc yn rhedeg i ffwrdd. Rydw i eisiau i ni fynd i'r afael â'r achosion i sicrhau bod plant yma'n cael eu gwarchod rhag niwed."

Mae disgwyl i'r gwasanaeth gostio £80,000 i'w redeg rhwng mis Gorffennaf 2015 a mis Mawrth 2018.