Cyfadde cyhoeddi llun o natur rywiol o'i gyn gariad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Fe allai Jesse Hawthorne gael ei garcharu

Fe allai dyn o Gaerffili gael ei garcharu am gyhoeddi llun o natur rywiol o'i gyn gariad ar ei dudalen Facebook.

Yn Llys Ynadon Cwmbrân fe blediodd Jesse Hawthorne, 23 oed, yn euog i gyhuddiad o gyhoeddi llun neu ffilm ohoni gyda'r bwriad o achosi gofid.

Cafodd fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesa.

Clywodd y llys ei fod wedi cyhoeddi'r llun ohoni heb ei chaniatâd ar 27 Mehefin.

Daeth hon yn drosedd wedi i'r Mesur Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd gael cydsyniad brenhinol yn gynt eleni.