Cymru 'ar restr fer' safle cynhyrchu Aston Martin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal trafodaethau gydag Aston Martin ers rhai misoedd

Mae Sain Tathan ym Mro Morgannwg wedi cyrraedd rhestr fer o ddau safle sy'n cael eu hystyried ar gyfer safle cynhyrchu newydd cwmni Aston Martin.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod y penderfyniad bellach rhwng Sain Tathan a safle yn Coventry.

Ers rhai misoedd, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal trafodaethau gydag Aston Martin.

Byddai'r safle, fydd yn cynhyrchu'r model Aston Martin newydd, yn creu cannoedd o swyddi â sgiliau.

'Creu cyfleoedd'

Fore Iau ar ymweliad â Chymru, fe ddatgelodd David Cameron bod y llywodraeth yn awyddus i geisio perswadio'r cwmni i gartrefu ei hun ym Mro Morgannwg.

"Rydyn ni hefyd eisiau gwneud mwy i ryddhau tir y sector cyhoeddus i greu cyfleoedd newydd i bobl sy'n fodlon gweithio'n galed," meddai'r prif weinidog.

"Yma yng Nghymru, rwy'n meddwl bod potensial i adael tir y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan, ac rydyn ni'n barod i wneud y tir ar gael fel rhan o ymdrechion i berswadio Aston Martin i gynhyrchu eu cerbyd newydd yn y DU."