Y Drenewydd yn colli i FC Copenhagen

Cyhoeddwyd

Roedd FC Copenhagen yn llawer rhy gryf i'r Drenewydd wrth iddynt frwydro am eu lle yn nhrydedd rownd rhagbrofol Cynghrair Europa.

Roedd FC Copenhagen ar y blaen o 2-0 ers y cymal cyntaf, ac fe aeth yr ymwelwyr ymhellach ar y blaen wedi i Marvin Pourie dderbyn croesiad gan Kasper Kusk, a rhoi'r bêl yng nghefn rhwyd y tîm cartref.

Aeth pethau o ddrwg i waeth i'r Drenewydd wedi i Nicolai Jorgensen sgorio gyda chic o'r smotyn cyn yr hanner.

Fe sgoriodd Pourie eto, yn gynnar yn yr ail hanner gan amlygu'r bwlch yng ngwahaniaeth safon y ddau dîm.

Ond fe dderbyniodd Tom Goodwin y gymeradwyaeth fwya' noson gan sgorio unig gôl y Drenewydd.

Y sgôr terfynol ar ôl y ddau gymal oedd 5-1 i FC Copenhagen.