BBC Cymru Fyw

Saith heddwas o Gymru yn droseddwyr

Published
image captionFe gafwyd 309 o heddweision yn euog o droseddau ar draws y DU
Fe gafodd chwech o heddweision yng ngogledd Cymru ac un o heddwas Dyfed Powys eu cael yn euog o droseddau yn y tair blynedd diwethaf.
Roedd y troseddau'n cynnwys trosedd rhyw, ymosodiad, yfed a gyrru a goryrru.
Ni chafodd ffigyrau Heddlu'r De a Heddlu Gwent eu rhyddhau, wedi i gais rhyddid gwybodaeth i holl luoedd y DU ddangos bod 309 o heddweision wedi eu cael yn euog o droseddau.
Dim ond 25 o'r 45 llu wnaeth ryddhau eu ffigyrau.

26 o droseddwyr

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod sarjant wedi ei gael yn euog o yrru heb drwydded a defnyddio ffôn symudol wrth yrru yn 2012. Fe gafodd un heddwas ei gael yn euog o yrru'n ddiofal a chafodd un arall ei rybuddio am drosedd diogelu gwybodaeth.
Yn 2013, fe gafwyd un heddwas yn euog o yfed a gyrru, ac un arall o ymosodiad.
Fe gafwyd cwnstabl yn euog o drosedd rhyw yn 2014, yn ogystal â heddwas arall o oryrru.
Dywedodd y llu bod 26 o'i swyddogion presennol wedi eu cael yn euog o drosedd.
Yn llu Dyfed Powys, fe gafwyd heddwas yn euog o ddifrod troseddol yn 2012.
Fe wnaeth Heddlu'r De wrthod y cais ar sail cost, ac ni chafwyd ymateb gan Heddlu Gwent.