Cwest milwyr: Galw am ymateb

  • Cyhoeddwyd
Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig RobertsFfynhonnell y llun, MOD/PA
Disgrifiad o’r llun,
Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts

Mae'r crwner yn y cwest i farwolaethau tri o filwyr ar ymarferiad gyda'r SAS ym Mannau Brycheiniog yng Ngorffennaf 2013 wedi nodi 13 o faterion yr hoffai i'r Weinyddiaeth Amddiffyn eu cyfeirio atynt.

Mae penaethiaid o fewn y fyddin wedi cael hyd at 15 o Fedi i esbonio'r camau sy'n cael eu cymryd i atal marwolaethau fel hyn i'r dyfodol.

Yn ychwanegol, mae gofyn i benaethiaid gyflwyno amserlen i newidiadau'n sgil argymhellion y cwest, neu hysbysu'r crwner pam nad oes unrhyw newidiadau'n mynd i gael eu cyflwyno.

Daeth y cwest i'r casgliad fod Craig Roberts, James Dunsby ac Edward Maher wedi marw'n sgil esgeulustod y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Ychwanegodd y crwner, Louise Hunt bod methiannau meddygol syml wedi cyfrannu at y marwolaethau ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn yn 2013.