Twristiaeth Cymru 'mewn sefyllfa dda'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiad blynyddol Croeso Cymru yn dweud bod twristiaeth "mewn sefyllfa dda"

Mae Bwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru wedi cyhoeddi dau benodiad newydd, wrth i'r panel gyhoeddi ei ail adroddiad blynyddol.

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi penodi Ian Jones, prif weithredwr S4C a Paul Donovan, cadeirydd Sefydliad Twristiaeth Antur Cymru.

Mae'r ail adroddiad blynyddol ar weithgarwch Croeso Cymru yn dweud "bod twristiaeth yng Nghymru mewn sefyllfa dda".

Fe gafodd y Bwrdd Cynghori Twristiaeth ei sefydlu dwy flynedd yn ôl fel rhan o strategaeth twristiaeth Cymru i roi cyngor gweinidogol ar faterion twristiaeth.

Llongau mordeithio

Yn 2014-15, cyfanswm y gwariant gan weithgarwch marchnata Croeso Cymru oedd £238m, gan gefnogi tua 5,455 o swyddi.

Fe gafodd 1,400 o swyddi eraill eu cynnal gan Ddigwyddiadau Mawr Croeso Cymru, a gweithgareddau yn gysylltiedig â'r diwydiant teithio a mordeithio.

Yn 2015, mae 46 o longau mordeithio yn bwriadu ymweld â Chymru - cynnydd o 94% ers y llynnedd, gyda 22,500 o deithwyr, ac effaith economaidd o £2.9m.

Fe gafodd y Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd ei lansio ym mis Ebrill, ac mae'n anelu at helpu ymwelwyr â Chymru i ddarganfod ein bwyd a'n diod o safon uchel.