Carcharu dynes am dân gwesty yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae dynes o Sir Benfro wnaeth roi gwesty ar dân ar ôl i'w chariad ddod â'u perthynas i ben wedi ei charcharu am 32 mis.

Roedd Georgina Tranter, 26 o Arberth, yn aros gyda'i chariad William Harman mewn gwesty Premier Inn yn Hwlffordd ym mis Ionawr.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Mr Harman wedi dod a'r berthynas i ben, a bod yr heddlu wedi eu galw oherwydd ymddygiad Tranter.

Cafodd ei chludo gan yr heddlu i dŷ ei mam, ond yna fe wnaeth hi gymryd car ei mam heb ganiatâd, a gyrru yn ôl i'r gwesty a cheisio ei roi ar dân.

Clywodd y llys ei bod hi wedi gyrru neges at ffrind yn dweud: "Dw i wedi tywallt petrol ar y Premier Inn. Dwi mewn trwbwl mawr. Dwi'n ffoi."

Cafodd ei harestio mewn gorsaf betrol agos.

Fe blediodd yn euog i gynnau tân bwriadol lle bod bywyd mewn perygl.

Dywedodd y barnwr ei bod yn amlwg nad oedd Tranter "yn meddwl yn gall".

Ychwanegodd: "Mae tanau bwriadol yn cael eu cymryd o ddifri gan y llys oherwydd unwaith mae'r tân wedi dechrau gall fynd allan o reolaeth yn sydyn iawn."

Bydd Tranter yn y carchar am hanner y ddedfryd o 32 mis cyn cael ei rhyddhau ar drwydded.