BBC Cymru Fyw

Tanni Grey-Thompson: Angen newid barn am anableddau

Published
image copyrightThinkstock
image captionDyw cyfreithiau cydraddoldeb heb wneud digon i newid y sefyllfa, yn ôl Tanni Grey-Thompson

Mae angen gwneud mwy i newid barn y cyhoedd am bobl gydag anableddau, medd athletwraig Paralympaidd mwyaf llwyddiannus Cymru.

Mae'r Farwnes Tanni Grey-Thompson yn dweud bod gemau Llundain 2012 wedi llwyddo i newid y ffordd mae athletwyr sydd ag anableddau'n cael eu gweld - ond nad yw hyn wedi ei adlewyrchu gan weddill cymdeithas.

Dywedodd wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales bod rhai pobl anabl yn parhau i gael eu gweld fel rhywun sy'n cymryd mantais o'r system budd-dal.

"Dy'n ni'n parhau tu ôl i'r rhan fwyaf o grwpiau lleiafrifol," meddai.

Daw sylwadau'r cyn-athletwraig ac aelod Tŷ'r Arglwyddi ar Ddiwrnod Paralympaidd Cenedlaethol.

Dywedodd bod llwyddiant y gemau dair blynedd yn ôl yn golygu bod athletwyr Paralympaidd nawr yn cael eu derbyn fel athletwyr, rhywbeth mae hi'n ei weld fel cam pwysig.

image copyrightGetty Images
image captionFe lwyddodd Tanni Grey-Thompson i ennill 16 medal Paralympaidd yn ystod ei gyrfa

Ond dywedodd wrth Vaughan Roderick: "Mae pobl anabl yn cael eu portreadu mewn tair ffordd wahanol: unai dy'ch chi'n athletwr Paralympaidd, yn cymryd mantais o'r system budd-dal, neu yn ddioddefwr.

"Dyw mwyafrif llethol pobl anabl ddim yn cymryd mantais o'r system budd-dal. Mae 'na nifer fawr sydd ddim yn hawlio dim o gwbl.

"Rwy'n meddwl ein bod ni mewn lle anodd, ond mae hynny'n rhannol oherwydd eich bod nawr yn gweld pobl anabl fel rhan o gymdeithas - rhywbeth oedd ddim yn cael ei weld 20 mlynedd yn ôl."

Dywedodd ei bod wedi gobeithio y byddai'r Ddeddf Cydraddoldeb ddaeth i rym dair blynedd yn ôl yn golygu newid mawr yn y ffordd roedd pobl ag anableddau yn cael eu trin.

Er cyfaddef bod gwelliannau, mae Ms Grey-Thompson yn dweud bod y gymuned anabl yn parhau'n "bell iawn o fod yn gyfartal".