Pryderon am asesiad diogelwch Wylfa Newydd

  • Cyhoeddwyd
Wylfa NewyddFfynhonnell y llun, Wylfa Newydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe allai Wylfa Newydd gyflogi dros 1,000 o bobl pan fydd gwaith yn dechrau

Mae pryderon wedi eu codi am asesiad diogelwch cynllun ar gyfer adweithydd newydd ym mhwerdy niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Dywedodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ei fod angen mwy o fanylion i gwblhau "asesiad ystyrlon" o'r cynllun.

Galwodd ar gwmni Hitachi-GE, sy'n darparu'r dechnoleg ar gyfer yr adweithydd, i fynd i'r afael â "diffygion rheoleiddio difrifol".

Dywedodd y cwmni mai'r wybodaeth gafodd ei chyflwyno oedd y broblem, a'i fod wedi cyflwyno datrysiad bellach.

'Annigonol'

Mae Hitachi-GE eisiau defnyddio ei Adweithydd Berwi Dŵr yn y datblygiad £8bn.

Ond mae'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi dweud bod rhaid i'r cwmni ychwanegu mwy o fanylion i'w asesiad diogelwch a'i asesiad dylunio ar gyfer yr adweithydd.

Mae'r asesiad dylunio, ddechreuodd yn 2013, yn rhan o'r broses sy'n cael ei ddefnyddio gan y Swyddfa Rheoleiddio i asesu dyluniad pwerdai niwclear newydd.

Dywedodd bod yr asesiad diogelwch yn "annigonol i gyflwyno'r darlun cyfan".

1,000 o swyddi

Yn ei ddatrysiad i bryderon y Swyddfa Rheoleiddio, dywedodd Hitachi-GE: "Ry'n ni'n cydnabod nad oedd yr asesiad diogelwch gafodd ei gyflwyno ym mis Rhagfyr 2014 yn cwrdd â disgwyliadau rheolyddion ac o ganlyniad, ry'n ni wedi datblygu asesiad gwahanol sy'n cydymffurfio ag arfer da'r DU."

Mewn datganiad i BBC Cymru, dywedodd Hitachi-GE: "Ry'n ni'n hyderus y byddwn ni'n gallu datblygu'n bellach, a chwblhau'r asesiad diogelwch erbyn diwedd 2017."

Mae'r cwmni y tu ôl i'r cynllun, Horizon, wedi dweud y bydd ei bwerdy arfaethedig yn cyflogi dros 1,000 o bobl pan fydd gwaith yn dechrau yn hanner cyntaf y 2020au.

Dywedodd grŵp sy'n gwrthwynebu'r cynllun, Pobl Atal Wylfa B, y byddai ynni adnewyddadwy yn opsiwn mwy diogel ar gyfer yr ynys.