Prawf camdriniaeth plant wedi'i ddatblygu gan brifysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Prifysgol Caerdydd y gallai'r prawf chwarae "rôl bwysig" yn adnabod camdriniaeth

Mae prawf i helpu doctoriaid benderfynu yw anafiadau plant o ganlyniad i gamdriniaeth, wedi'i ddatblygu gan Brifysgol Caerdydd.

Mae Ysgol Feddygaeth y brifysgol wedi creu rhestr ddiagnostig i adnabod tebygrwydd camdriniaeth.

Mae'r "arwyddion clinigol" yn cynnwys asennau wedi'u torri, trawiadau a gwaed yn y llygaid.

Dywedodd y brifysgol y gallai'r prawf chwarae "rôl bwysig" yn adnabod camdriniaeth.

Methu achosion

Credir mai'r math yma o gamdriniaeth - sy'n cael ei adnabod fel 'shaken baby syndrome' - yw prif achos marwolaeth ymysg plant sy'n cael eu cam-drin.

Mae amcangyfrifon yn awgrymu bod hyd at 34 o bob 100,000 o fabanod dan un oed yn dioddef'r math yma o gamdriniaeth, ond mae rhai arbenigwyr yn credu bod nifer o achosion yn cael eu methu.

Mae prawf Prifysgol Caerdydd, gafodd ei gyhoeddi ddydd Llun, wedi ei fwriadu i gael ei ddefnyddio gan blant dan ddwy oed sydd ag anafiadau i'w pen.

Os yw doctor yn adnabod tri neu fwy o'r arwyddion ar y rhestr a dim rheswm clir, mae camdriniaeth yn "achos tebygol iawn" yn ôl ymchwilwyr.

Ond rhaid cynnal ymchwiliad pellach gan glinigwyr a gweithwyr diogelwch plant cyn cadarnhau'r gamdriniaeth.