Monitro camerâu cylch cyfyng Sir Ddinbych i ddod i ben

  • Cyhoeddwyd
Camera cylch cyfyngFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond un aelod o staff fydd ei angen i gynnal y system camerâu cylch cyfyng

Ni fydd camerâu cylch cyfyng trefi Sir Ddinbych yn cael eu monitro o fis Hydref mewn cynllun i arbed arian.

Mae 59 o gamerâu yn Y Rhyl, 18 ym Mhrestatyn a phedwar yn Rhuddlan, sydd oll yn cael eu monitro o orsaf heddlu'r Rhyl.

Mae'r nawdd ar gyfer monitro'r camerau 24 awr y dydd yn gorffen ym mis Mawrth 2016, a dywedwyd y bydd £200,000 yn cael ei arbed yn 2016/17.

Bydd y camerau yn parhau i ffilmio ond ni fydd unrhyw un yn cadw golwg arnynt, ac mae ymgynghoriad ar y swyddi fydd yn cael eu colli wedi dechrau.

Fe fydd y cynlluniau yn cael eu trafod gan Gyngor Sir Ddinbych mewn cyfarfod yr wythnos nesaf a bydd y gwasanaeth presennol yn dod i ben ar 31 Hydref.