Saethu Abercynon: Heddlu'n arestio dyn

  • Cyhoeddwyd
Digwyddiad Abercynon

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 46 oed wedi i ddyn gael ei saethu ar ochr y ffordd ger Abercynon yn Rhondda Cynon Taf.

Fe gafodd y dyn, sydd o ardal Aberpennar ei arestio brynhawn Llun ar amheuaeth o geisio llofruddio, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

Fe glywyd dwy ergyd o gar y dyn gafodd ei saethu - Audi A3 gwyn - mewn llecyn ar ochr y ffordd nos Sul.

Mae Mark Jones, 43 oed o Aberpennar, mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty'r Tywysog Charles.

Bu rhan o'r A4059 rhwng Aberpennar ac Abercynon ynghau am gyfnod wrth i'r heddlu ymchwilio i "ddigwyddiad difrifol".

Fe gafodd swyddogion eu galw yno tua 19:40 nos Sul.

'Blaenoriaeth'

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ceri Hughes: "Mae'r digwyddiad wedi achosi gofid i aelodau'r cyhoedd a hoffen ni roi sicrwydd iddyn nhw fod delio â'r digwyddiad yn flaenoriaeth.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth ambiwlans eu bod nhw wedi ymateb i'r digwyddiad "gan anfon cerbyd ymateb brys, ambiwlans brys a thîm arbenigol i ymateb i ardal beryglus."

Gall unrhywun â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101, neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddi-enw ar 0800 555111, a nodi'r cyfeirnod 1500271720.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd heddlu'n chwilio'r ardal brynhawn Llun
Disgrifiad o’r llun,
Mae gorsaf heddlu symudol ar yr A4059
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhan o'r ffordd ynghau ddydd Llun