Gwobr Merêd i Trystan ap Owen

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Daw Trystan o Aberystwyth, ac mae newydd raddio o Brifysgol De Cymru

Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd.

Bydd yn derbyn y wobr mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Fe benderfynwyd dyfarnu'r wobr i Trystan am yr hyn a gyflawnodd tra'n astudio gradd BA Drama a Theatr trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae Trystan newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i'r cwrs.

Fe ddywedodd: "Roedd cadw'r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i'w hysbysu! Mae derbyn y wobr yma yn fraint enfawr a bydd cael fy nghyflwyno â'r tlws yn yr Eisteddfod yn deimlad rhagorol rwy'n siŵr."

Y tu hwnt i'r darlithoedd, bu Trystan yn weithgar iawn yn ystod ei dair blynedd yn yr Atriwm. Bu'n gyfrifol am sefydlu Cymdeithas Gymraeg y brifysgol a bu'n gynrychiolydd llais myfyrwyr Cymraeg Prifysgol De Cymru.

Cafodd gyfle i gynrycholi'r Coleg Cymraeg fel llysgennad a bu'n arwain sesiynau drama dwyieithog i blant yn Sherman Cymru.

'Brwdfrydedd ac ymroddiad'

Yn ôl y Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

"Rwy'n credu byddai'r Dr Meredydd Evans wrth ei fodd gyda phenderfyniad y Panel Dyfarnu. Mae Trystan wedi bod yn fwy na pharod i herio ac i ofyn cwestiynau lletchwith am statws y Gymraeg oddi mewn ac oddi allan i'w sefydliad.

"Heb amheuaeth, mae ei frwdfrydedd a'i ymroddiad i hybu defnydd o'r Gymraeg wedi bod yn dysteb i'w ddewrder, doethineb a'i hynawsedd ynghyd â'i allu i frwydro ac annog."

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Dr Meredydd Evans, oedd yn cael ei nabod fel Merêd, ym mis Chwefror

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig