Datgelu cynllun £600m ar iechyd yn y de orllewin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith o ailddatblygu Ysbyty Treforys wedi dod i ben yn ddiweddar

Mae cynlluniau gwerth £600 miliwn i drawsnewid gwasanaethau ysbytai yn ne-orllewin Cymru wedi cael eu datgelu.

Fe fydd Ysbyty Treforys Abertawe yn dyblu o ran maint ac yn dod yn ganolfan ranbarthol ar gyfer triniaethau arbenigol.

Fe fydd ysbyty arall y ddinas, Singleton, fyn cael ei datblygu yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gofal diagnostig, a fydd yn gweithio'n agos gyda meddygon teulu, optegwyr a deintyddion.

Mae ail-hyfforddi'r gweithlu a datblygu parc gwyddoniaeth feddygol hefyd yn rhan o'r cynlluniau.

Mae'r prosiect - Cydweithio Rhanbarthol am Iechyd - yn gydweithrediad rhwng byrddau iechyd Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg ynghyd â Phrifysgol Abertawe.

Miliwn o bobl

Mae'n cynnwys chwe ardal awdurdod lleol, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe - ardal sy'n gartref i tua miliwn o bobl.

Os bydd y llywodraeth yn cefnogi'r cynlluniau ac yn noddi'r datblygiad, gallai arwain at gyllid o Ewrop, cyllid cyfalaf y GIG a buddsoddiad preifat.

"Mae'r cynllun yn torri'n rhydd o system gofal iechyd sydd wedi dyddio ers dros 50 mlynedd yn ôl ac yn methu a chyrraedd anghenion cymdeithas heddiw," meddai cyfarwyddwr strategaeth PABM , Siân Harrop-Griffiths.

"Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar gadw pobl yn iach, neu reoli clefydau yn well pan fyddant yn sâl."meddai.

Mae'r Athro Marc Clement, prif weithredwr y Sefydliad Gwyddorau Bywyd Prifysgol Abertawe, wedi dweud ei fod yn barod iawn i helpu'r cynllun i gael "enw da yn fyd-eang ar gyfer gofal iechyd a lles cleifion".

Dywedodd: "Bydd y bartneriaeth yn darparu gofal iechyd o'r radd flaenaf, yn darparu sgiliau, datblygu talent ac arloesed.

"Mae'n bwysig iawn ein bod yn dechrau ar unwaith i gyflwyno'r prosiect hwn er mwyn cael gwasanaeth cwbl integredig erbyn 2020.

"Y nod yw denu'r dalent gorau er mwyn rhoi'r safon uchaf o wasanaeth i bobl."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau yn cynnwys datblygu safle ysbyty Singleton, ger campws Prifysgol Abertawe