Pryderon am ofal strôc yng ngogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae corff gwarchod cleifion wedi rhybuddio fod gogledd Cymru yn "le gwael" i gael strôc.

Mae'r sylwadau gan Gyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru yn dod ar ôl i adroddiad amlygu pryderon am ofal strôc mewn tri o brif ysbytai'r rhanbarth.

Mae'r cyngor am weld ambiwlansys i gael cleifion strôc i'r ysbyty yn gynt, cyflymu'r broses o drosglwyddo cleifion i staff yr ysbyty a gwella'r gofal yn y 72 awr gyntaf ar ôl i glaf ddioddef strôc.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ymddiriedolaeth y GIG a Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i wneud sylw.

Pryderon

Fe gafodd y pryderon eu codi mewn cyfarfod rhwng y bwrdd iechyd a'r cyngor iechyd cymunedol yn yr Wyddgrug ddydd Mawrth.

Mae'r cyngor iechyd wedi galw am weithredu yn dilyn astudiaeth yn gynharach eleni oedd yn dangos lefelau "gwael" mewn rhai agweddau o ofal strôc aciwt yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, yn enwedig yn yr ychydig oriau cyntaf - sy'n hanfodol.

Mae Rhaglen Archwilio Strôc Coleg Brenhinol y Ffisigwyr (SSNAP), yn cael ei ystyried fel y canllaw mwyaf dibynadwy ar draws y wlad.

Mae'r adroddiad hefyd yn codi pryderon am wasanaethau ar gyfer cleifion sydd wedi dioddef pwl o isgemia dros dro, TIA neu strôc fach, sydd ddim yn para mwy na 24 awr.

Mae'r corff gwarchod yn galw am glinigau TIA i'w cynnal bob awr o'r dydd, saith niwrnod yr wythnos, ac maen nhw hefyd am weld mwy o arian ar gyfer gwella cleifion strôc.