Datgelu cynlluniau newydd gorsaf rheilffordd Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau newydd ar gyfer gorsaf rheilffordd Canol Caerdydd wedi eu cyhoeddi.

Mae Network Rail wedi rhyddhau delweddau posib o sut all yr orsaf edrych ar ei newydd wedd.

Fe fydd y datblygiad yn cynnwys gofod manwerthu newydd, fel rhan o gynlluniau i ail-ddatblygu'r ardal yng nghanol y ddinas lle bydd adeilad newydd y BBC a gorsaf bws newydd yn cael eu hadeiladu.

Fe fydd y gwaith o ddatblygu'r orsaf yn dechrau yn 2019, ond nid yw cost lawn y datblygiad, fydd yn costio miliynau o bunnoedd, wedi ei gadarnhau.

Ar hyn o bryd, mae 13 miliwn o bobl yn defnyddio gorsaf Canol Caerdydd yn flynyddol ac mae disgwyl i'r ffigwr dyfu i 23 miliwn erbyn 2023.

Dywedodd Mark Langman, un o reolwyr gyfarwyddwr Network Rail Cymru: "Mae ein rheilffordd yn cynnal bron i 50% yn fwy o deithwyr na 10 mlynedd yn ôl ac mae disgwyl i'r nifer hwn dyfu yn sylweddol yn y blynyddoedd sydd i ddod, gyda hyd at 32 miliwn o deithwyr posib yn defnyddio gorsaf Canol Caerdydd erbyn 2043."

Ffynhonnell y llun, BBC Sport