Gwyrdroi cwrs cyfiawnder: Dedfrydu gwraig o Wrecsam

Gwen Munkley Image copyright Heddlu'r Gogledd
Image caption Cafodd Gwen Munkley ei dedfrydu ddydd Mawrth

Mae dynes, wnaeth gludo ei gŵr i ffwrdd o safle ymosodiad, wedi cael ei charcharu am ddwy flynedd.

Ni wnaeth Gwen Munkley, 55, ddangos unrhyw emosiwn wrth gael ei dedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth.

Roedd hi wedi gwadu dau gyhuddiad - un o wyrdroi cwrs cyfiawnder, ac un arall o fod â rôl ym musnes gwerthu canabis ei phartner.

Fis diwetha' cafodd ei gŵr, Charlie Munkley, a dyn arall, Lee Roberts, eu carcharu am oes am lofruddio Sion Davies yn fflat y cwpl yn Wrecsam.

Image copyright North Wales Police
Image caption Bu farw Sion Davies ar ôl disgyn o falconi ar stad Parc Caia, Wrecsam, ym mis Hydref 2014