Teyrnged gwraig wedi marwolaeth Penrhyn Gŵyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Melanie bod Benny yn ŵr ffantastig a thad ymroddgar

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn fu farw wedi iddo fynd i drafferthion yn y môr ger Penrhyn Gŵyr ddydd Mawrth.

Cadarnhaodd Heddlu De Cymru mai Benny Collins, 40, ffisiotherapydd yn Ysbyty Treforys, oedd y dyn fu farw ym Mae'r Tri Chlogwyn.

Cafodd y dyn a'i fab naw oed eu hachub o'r mor am tua 15:40. Cafodd Mr Collins ei gludo i Ysbyty Treforys mewn hofrennydd a chafodd ei fab ei gludo yno mewn ambiwlans.

Llwyddodd dau berson i dynnu'r ddau i'r traeth o'r môr ac roedd gwirfoddolwyr o'r bad achub yn chwilio am drydydd person ar ôl adroddiadau fod rhywun arall yn y dŵr.

'Dyn mor gyfeillgar'

Mewn datganiad, dywedodd gwraig Benny Collins, Melanie: "Roedd Benny yn ŵr ffantastig ac yn dad ymroddgar i'n mab bendigedig, Harry.

"Gallwn ni ddim rhoi mewn geiriau ein teimladau yn y cyfnod trist yma. Mae Harry wedi bod yn ddewr iawn a byddai ei dad yn falch iawn ohono.

"Roedd Benny yn ddyn mor gyfeillgar ac roedd pawb oedd yn ei adnabod yn ei garu. Roedd ei deulu i gyd yn Athea, Limerick, yn ei garu ac yn falch iawn o Benny."

Ffynhonnell y llun, PAM BROPHY/GEOGRAPH

'Ddim yn briodol'

Mae llefarydd ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi dweud: "Rydym yn meddwl am deulu a ffrindiau Mr Collins.

"Mae hon yn adeg anodd i bawb ac ni fyddai'n briodol rhoi sylw am fanylion y drychineb hon.

"Ein neges yw y gall crychdonnau yn yr ardal fod yn beryglus ac y byddai'n well i bobl ymdrochi ger traethau ble mae gwarchodwyr bywyd yn bresennol."

Dywedodd Matt Horton o'r RNLI: "Mae crychdon yn gallu tynnu rhywun allan i'r môr, ac maen nhw'n bethau anodd iawn i'w gweld."

Mae gwraig Mr Collins, Melanie, hefyd yn gweithio yn Ysbyty Treforys.

Mewn datganiad, dywedodd bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg: "Roedd Benny yn aelod poblogaidd a thalentog o'r staff.

"Mae ei wraig, Melanie, hefyd yn nyrs, felly mae'r drasiedi yma yn cael ei deimlo yng nghalon y bwrdd iechyd."