Geid i gigs Steddfod 2015

Teleri Glyn Jones
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd Plu yn perfformio ar Lwyfan y Maes ar y pnawn Gwener ola'

Heb os, mae wythnos yr Eisteddfod yn un hollbwysig i'r sîn gerddoriaeth Gymraeg - tybed beth fydd yn mynd â'ch bryd chi eleni?

sicr fydd 'na ddim prinder dewis, gyda'r trefnwyr yn "addo mwy o gerddoriaeth nag erioed" ym Mhrifwyl Maldwyn a'r Gororau.

Gohebydd BBC Cymru, ac awdur y blog cerddoriaeth juxtapozedblog.com, Teleri Glyn Jones, sydd wedi bod yn pori drwy'r arlwy ac mae hi wedi sôn wrth Cymru Fyw am beth fydd rhai o'i huchafbwyntiau hi.

Wrth i gyn lleied o bobl fynychu gigs Cymraeg yn ystod y flwyddyn, mae wythnos yr Eisteddfod yn gyfle prin i'r artistiaid berfformio o flaen torf fawr ac i farchnata'u cerddoriaeth i gynulleidfa newydd.

Eleni, fel arfer, mae 'na wledd o berfformwyr a chyfle i wrando ar hen ffefrynnau yn ogystal â darganfod synau newydd.

Dyma rai o'r gigs a'r digwyddiadau cerddorol sy'n cael lle yn fy amserlen eisteddfodol i...

Gigs

Mae Llwyfan y Maes wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y blynyddoedd, a tydi'r arlwy eleni ddim yn siomi.

Ar y Dydd Gwener ola', mi fydda' i yn mynnu lle ym mlaen y dorf o ganol pnawn, i gael fy swyno gan Plu am 15:00, cyn cael fy neffro gan Fand Pres Llareggub am 17:00.

Fel petai hynny ddim yn ddigon, mi fydd Gwenno yn rhoi blas i ni o'i halbwm diweddara'. Mae 'Y Dydd Olaf' wedi cael ymateb ffafriol iawn ers cael ei ail-ryddhau ar label Heavenly Records.

Ac yn dilyn llwyddiant 'Dwyn yr Hogyn Nol', Geraint Jarman fydd yn dod â'r cyfan i ben ar y Maes. Ac ar ôl iddo 'godi to' castell Caernarfon yng Ngŵyl Arall ychydig wythnosau'n ôl, 'dw i'n sicr y bydd hyd yn oed yr eisteddfodwyr mwya' parchus ar eu traed.

Ar y nos Sadwrn, mae 'na ddau ddewis, Yws Gwynedd ac Yr Ods ar Lwyfan y Maes neu Candelas a'r Ffug ym Maes B. Ers bron i 10 mlynedd, mae Yr Ods wedi bod yn sŵn cyfarwydd mewn gigs ar draws Cymru. Ond yn y misoedd diwetha', maen nhw wedi bod yn ddistaw. 'Dw i am fanteisio ar gyfle prin i ganu "Fel Hyn Am Byth" nerth fy mhen. Ac os welwn ni hanner brwdfrydedd torf llynedd i set Yws Gwynedd eleni, mi fydd hi'n noson fywiog iawn.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Sŵnami yn rhyddhau eu halbwm cynta' yn yr Eisteddfod

Yn ystod y pnawn mae Palenco hefyd ar Lwyfan y Maes, band 'dw i'n edrych ymlaen at weld yn fyw ar ôl cael gymaint o flas ar eu halbwm newydd. Fedra'i ddim dewis, felly, yn syth ar ôl Yr Ods mi fydda' i'n codi pac a'i heglu hi am Faes B, i smalio bod yn roc a rôl wrth wrando ar Candelas ac Y Ffug.

I'r rhai sy'n mwynhau cerddoriaeth werin, mae'r Tŷ Gwerin ar y Maes yn cynnig amrywiaeth helaeth - o gymanfa gerdd dant i sesiynau clera. Uchafbwynt i mi fydd Detholiad o 'Welsh Folk Songs' Dr Meredydd Evans, gyda Gwilym Rhys Bowen (Plu ac Y Bandana). Mae hwnnw Ddydd Llun am 16:00.

Sŵnami ydy band prysura' Cymru ar hyn o bryd, efallai, wrth iddyn nhw hyrwyddo'u halbwm cyntaf, ar label IKACHING. 'Dw i wedi cael mymryn o ragflas, a galla' i gadarnhau y bydd dilynwyr y band yn blês.

Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Disgrifiad o’r llun,
Mae 9 Bach, Candelas a Geraint Jarman ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Yn ei hail flwyddyn, mae gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn profi amrywiaeth a chryfder y sîn gerddorol ar hyn o bryd. Cerddoriaeth i blant, gwerin amgen, pop pur, reggae a cherddoriaeth electroneg, mae 'na rywbeth ar y rhestr fer i bawb, ac eleni mae hi wir yn anodd rhagweld pwy fydd yn cipio'r wobr. Mae gan y beirniaid dasg anodd wrth benderfynu, 'dw i'n falch nadfi sy'n gorfod dewis.

Y Rhestr Fer:

  • 9 Bach - Tincian (Real World)
  • Al Lewis - Heulwen o Hiraeth (Al Lewis)
  • Candelas - Bodoli'n Ddistaw (I-Kaching)
  • Datblygu - Erbyn Hyn (Ankst Music)
  • Fernhill - Amser
  • Gwenno - Y Dydd Olaf (Peski)
  • Yws Gwynedd - Codi/\Cysgu
  • Geraint Jarman - Dwyn yr Hogyn Nol (Ankst)
  • Plu - Holl Anifeiliaid y Goedwig (Sain)
  • R Seiliog - In HZ (Turnstyle)

Mi fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi brynhawn Dydd Gwener, 7 Awst, am 15:00 yng Nghaffi Maes B.

Dim ond detholiad bach sydd yma o'r holl gerddoriaeth a'r digwyddiadau sydd ar gael.

Mae 'na restr lawn o ddigwyddiadau'r Maes a Maes B ar wefan yr Eisteddfod, ac mae gigs Cymdeithas yr Iaith yn cael eu rhestru ar eu gwefan nhw.

Mwynhewch!