Dyn drwg y Cwm

  • Cyhoeddwyd
Garry Monk

Mae hi'n wythnos dyngedfennol i'r dihiryn o Gwmderi Garry Monk (Richard Lynch). Faint wyddoch chi am ei hanes ar 'Pobol y Cwm'?

Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw. Mae'r atebion ar waelod y dudalen:

Disgrifiad o’r llun,
Garry yn ffraeo gyda Gethin (Simon Watts) ar ddiwrnod ei briodas gyda Dani (Elin Harries)

1. Roedd Garry ar fin priodi Dani pan fu'n rhaid iddo adael y gwasanaeth i achub pwy?

(a) Brandon

(b) Sheryl

(c) Gethin

Disgrifiad o’r llun,
Garry a Sheryl (Lisa Victoria)

2. Pa benderfyniad anodd fu'n rhaid i Sheryl ei wneud oherwydd Garry?

(a) Mi gafodd hi erthyliad gan bod Garry yn dreisgar tuag ati

(b) Mi benderfynodd adael Cwmderi gan bod Garry wedi dwyn ei harian i gyd

(c) Gwrthododd hi briodi Garry am nad oedd hi'n hoffi'r cyfenw Monk

Disgrifiad o’r llun,
Garry yn gweld ei dad yn yr ysbyty

3. Pam fod tad Garry wedi gofyn iddo am faddeuant?

(a) Roedd o wedi curo Garry pan roedd o'n fachgen bach

(b) Roedd o wedi dweud celwydd wrth Garry am gyflwr ei iechyd

(c) Roedd Garry wedi meddwl ar hyd yr amser mai yr un tad oedd ganddo fo, Britt a Brandon

Disgrifiad o’r llun,
Garry gydag Ed (Geraint Todd)

4. Beth ddaeth Garry o hyd iddo yng nghar Ed?

(a) Cwningen wedi marw

(b) Cyffuriau

(c) Breichled Britt

5. Mi wnaeth Garry gipio Gwern. Pwy yw ei fam?

(a) Gwyneth

(b) Cadno

(c) Anita

6. Pa nwyddau oedd wedi eu dwyn fuodd Garryyn eu prynu a gwerthu?

(a) Gemau cyfrifiadurol

(b) Bagiau llaw

(c) Casgenni o fragdy Cic Mul

Disgrifiad o’r llun,
Garry gyda Dani

7. Mae Garry a Dani yn trafod eu perthynas ar ôl angladd pwy?

(a) Denzil

(b) Tad Garry

(c) Brandon

Atebion

1 (b) Cafodd Sheryl ei herwgipio oherwydd bod Gethin wedi esgus bod yn Garry ac wedi ceisio twyllo drwgweithredwyr oedd yn dwyn ac yn gwerthu nwyddau iddo.

2 (a) Mi gafodd Sheryl erthyliad gan bod Garry yn dreisgar tuag ati. Doedd Garry ddim yn hapus o gwbl ond daeth i dderbyn y sefyllfa.

3 (c) Cafodd Garry wybod mai dyn a oedd o yn gredu oedd yn ewythr iddo pan yn blentyn, oedd ei dad go iawn. Felly, hanner brawd ydi o i Britt a Brandon.

4 (b) Tra roedd Garry yn gweithio yn y garej daeth o hyd i gyffuriau yng nghar Ed.

5 (a) Gwyneth yw mam Gwern. Mi wnaeth Garry gipio Gwern heb ddweud wrth Gwyneth. Doedd o ddim yn bwriadu dod yn ôl i Gwmderi ac am fagu'r plentyn ar ei ben ei hun. Ond fe dda'th Gwyneth o hyd iddyn nhw.

Ar ôl y digwyddiad yma penderfynodd Garry a Gwyneth roi'r gorau i frwydro dros warchodaeth Gwern, oherwydd mai Gwern ei hun oedd yn dioddef, neb arall.

6 (b) Bagiau llaw designer oedd y nwyddau dan sylw. Roedd Garry yn gwybod eu bod wedi eu dwyn cyn eu prynnu oddi wrth y lladron.

7 (c) Mae Garry a Dani yn dod yn agosach at ei gilydd ar ôl angladd Brandon. Roedden nhw yn teimlo'n euog, gan mai rhedeg nôl i'r fflat i weld Dani oedd Brandon ar ôl dod i wybod fod Dani a Garry wedi rhannu cusan yn Newcastle.

Faint gawsoch chi'n gywir?

0-2 Nefi blŵ! Be 'dych chi'n 'neud am 8pm bob nos?

3-4 O diar! 'Dych chi'n meddwl mai am reolwr tîm pêl-droed Abertawe 'da ni'n sôn?!

5-6 Ddim yn ddrwg. Rhaid i chi wrando yn fwy astud ar y clecs yn Y Deri Arms.

7 Mi fydda' Garry Monk yn falch ohonoch chi! Ond cofiwch... bihafiwch!

Pobol y Cwm, Llun, Mawrth, Iau a Gwener, S4C 20:00