Yfed a gyrru: 300 prawf positif

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Fe gafwyd dros 300 o brofion positif yn ystod ymgyrch Atal Yfed neu Gymryd Cyffuriau a Gyrru heddluoedd Cymru.

Fel rhan o'r ymgyrch, gafodd ei arwain gan Heddlu Gogledd Cymru, fe wnaeth swyddogion gynnal dros 12,000 o brofion anadl a chafodd 52 eu harestio yn rhan o'r drosedd Adran 5a newydd o gymryd cyffuriau a gyrru.

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru 5,325 o brofion anadl ac roedd 85 ohonynt yn bositif. O'r 20 prawf sweip gan ddefnyddio'r offer newydd fe wnaeth hanner fethu'r prawf.

Cynhaliodd Heddlu Gwent 297 o brofion anadl gyda 17 ohonynt yn profi'n bositif, yn methu neu'n gwrthod rhoi anadl. Cafodd 19 o bobl eu harestio yn dilyn prawf sweip Adran 5a.

Cynhaliodd Heddlu Dyfed Powys 4,951 o brofion gyda 127 ohonynt yn profi'n bositif, yn methu neu'n gwrthod rhoi anadl. Cafodd 19 o bobl eu harestio yn dilyn prawf sweip Adran 5a.

Yn ardal Heddlu De Cymru, roedd 2,437 o brofion gyda 124 yn profi'n bositif, yn methu neu'n gwrthod rhoi anadl. Cafodd 20 o bobl eu harestio yn dilyn prawf sweip Adran 5a.

Fe ddechreuodd y profion sweip fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd ddaeth i rym ar 4 Mawrth eleni, gan roi'r gallu i swyddogion brofi am ddefnydd canabis a chocên.

Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf i'r prawf sweip gael ei ddefnyddio'n rhan o ymgyrch i atal yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru

Straeon perthnasol