Carchar Wrecsam: Hwb i'r economi leol

Cyhoeddwyd

Mae tri-chwarter swyddi Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam wedi eu rhoi i bobl leol.

Chwe mis wedi i'r gwaith adeiladu ddechrau ar safle hen ffatri deiars Firestone, mae 76% o'r 120 o bobl sy'n gweithio yno yn byw yn lleol, o fewn 50 milltir neu siwrne o hyd at awr yn y car.

Fe fydd y buddsoddiad £250m yn golygu mai Carchar Gogledd Cymru fydd y mwyaf yn y DU, gyda lle i 2,000 o garcharorion a 1,000 o swyddi i bobl unwaith y bydd y carchar ar agor.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud y bydd yn rhoi hwb o £23m y flwyddyn i economi gogledd Cymru.

Yn ogystal, mae Lendlease - y cwmni enillodd y cytundeb i adeiladu'r carchar - wedi ymrwymo i ddefnyddio busnesau lleol.

Addewidion Lendlease

  • Gwario £30m gyda chwmnïau lleol
  • 50% o lafur lleol
  • 100 o brentisiaethau
  • Gwerth 500 diwrnod o brofiad gwaith

Dywedodd llefarydd o Ganolfan Llywodraethiant Cymru: "Mae ein hymchwil yn awgrymu bod y diffiniad o recriwtio 'swyddi lleol' yn Wrecsam yn cynnwys ardaloedd fel Manceinion, Lerpwl a Wolverhampton. Ni fyddai'r ardaloedd yma fel arfer yn cael ei ddiffinio fel lleol i Wrecsam neu ogledd Cymru.

"Hyd yn hyn, ychydig iawn o archwiliad sydd wedi bod am y carchar a'i effaith ar Wrecsam a'r ardal leol. Wrth i'r cynllun ddatblygu bydd hi'n bwysig i wleidyddion lleol i wneud ymchwil mwy manwl i'w wneud mor fuddiol â phosib i Wrecsam a gogledd Cymru."

Mae'r ffens 2.5 cilomedr o gwmpas y carchar wedi ei chodi, yn ogystal â derbynfa i ymwelwyr a'r ganolfan ynni. Nawr, mae adeiladwyr yn gosod y sylfeini ar gyfer y celloedd.

Simon Coron yw cyfarwyddwr y prosiect. Mae'n dweud ei bod hi'n gwneud synnwyr i gyflogi cynifer o bobl lleol â phosib. Mae'n well i'r cwmni a'r gweithwyr os nad ydy'r staff yn gorfod teithio'n bell, meddai.

Yn rhan o'r prosiect, mae Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru yn ceisio dod â grwpiau sectorau cyhoeddus a phreifat, colegau a phrifysgolion at ei gilydd, er mwyn sicrhau y bydd gogledd Cymru yn manteisio'n llwyr ar fuddion economaidd y carchar.

Straeon perthnasol