Patagonia: Ystyried rhoi mwy o arian i gynllun iaith

Rhodri Llywelyn
Gohebydd BBC Cymru ym Mhatagonia

  • Cyhoeddwyd
Caryn Ysgol yr Hendre
Disgrifiad o’r llun,
Bu Carwyn Jones yn ymweld ag Ysgol yr Hendre ar ddiwrnod olaf ei ymweliad

Ar ddiwrnod olaf ei ymweliad â Phatagonia ar gyfer dathlidau canrif a hanner ers sefydlu'r Wladfa, mae'r Prif Weinidog wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn fodlon ystyried rhoi rhagor o arian i Gynllun y Gymraeg yn nhalaith Chubut.

Fe gafodd y cynllun ei sefydlu ym 1997 i hyrwyddo a datblygu'r iaith ym Mhatagonia.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi £56,000 y flwyddyn at y cynllun sy'n danfon tri pherson i weithio ym Mhatagonia rhwng misoedd Mawrth a Rhagfyr bob blwyddyn.

Mae'r cynllun hefyd yn derbyn arian gan y Cyngor Prydeinig a Chymdeithas Cymru-Ariannin.

Yn ogystal, mae 'na gydlynydd dysgu o Gymru ym Mhatagonia yn barhaol i fod yn gyfrifol am ansawdd y dysgu.

Yn 2014 roedd 1174 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia - y nifer uchaf ers dechrau'r cynllun.

Disgrifiad,

Clare Vaughan o Gynllun y Gymraeg ym Mhatagonia: "Yr unig ffordd i gael plant i siarad Cymraeg yw rhoi addysg ddwyieithog iddyn nhw"

'Dim modd ehangu'

Ond yn ôl un o benaethiaid y cynllun fe ddaw amser pan na fydd modd ehangu gyda'r cyllid presenol.

Dywedodd Gareth Kiff, "…rhywbryd rydyn ni'n mynd i gynhyrchu llawer iawn o bobl oedran cynradd sydd yn siarad Cymraeg. Mae angen rhywle iddyn nhw fynd wedyn os ydyn ni'n mynd i'w cadw nhw fel siaradwyr".

Ychwanegodd y byddai £20,000 neu £30,000 ychwanegol yn gwneud "gwahaniaeth anferth".

Treuliodd Prif Weinidog Cymru y dydd yn ymweld ag ysgolion ar draws y dalaith.

Ar ôl ymuno gyda phlant Ysgol Yr Hendre yn Nhrelew i ganu Sosban Fach fe ddywedodd Carwyn Jones bod y cynllun yn gwneud gwaith "anhygoel".

"I feddwl dim ond 30 mlynedd yn ôl roedd pawb yn dweud y byddai'r iaith yn marw mas yn y Wladfa, mae'n wyrth i weld sut y mae pethau wedi pigo lan ers hynny," meddai.

Ychwanegodd y byddai'n ystyried cais am arian ychwanegol i'r cynllun petai cais yn cael ei wneud.

Bu Carwyn Jones hefyd yn ymweld â'r Gaiman yn ystod y bore cyn hedfan i'r Andes lle mae trydedd ysgol ddwyieithog, Cymraeg a Sbaeneg, yn cael ei hadeiladu yn Nhrevelin.