Camgymeriad meddyginiaeth i glaf ysbyty 93 oed

  • Cyhoeddwyd
Kathleen NevilleFfynhonnell y llun, Family handout
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kathleen Neville wedi bod yn cymryd meddyginiaeth thyroid am 10 mlynedd

Mae cwest wedi clywed na chafodd claf ysbyty 93 oed ei meddyginiaeth thyroid yn ddyddiol am bum wythnos oherwydd camgymeriad gweinyddol.

Bu farw Kathleen Neville o Gaerdydd o niwmonia ym mis Mawrth 2014 ar ôl cymhlethdodau wedi llawdriniaeth ar ei chlun.

Dywedodd y crwner nad oedd y camgymeriad wedi achosi na chyfrannu i'w marwolaeth.

Ond galwodd ar y Gweinidog Iechyd i sicrhau bod byrddau iechyd yn dilyn canllawiau ar gyfer rheoli meddyginiaeth.

Clywodd y cwest yng Nghaerdydd fod Ms Neville wedi ei chymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru ym mis Tachwedd 2013 wedi iddi anafu ei chlun wrth ddisgyn.

'Camgymeriad enfawr'

Clywodd y gwrandawiad ei bod wedi cymryd meddyginiaeth thyroid am 10 mlynedd ac er bod y manylion ar ei ffurflenni ysbyty, ni chafodd y presgripsiwn ei ychwanegu i'w siart gyffuriau.

Sylweddolodd yr ysbyty nad oedd yn dilyn canllawiau rheoli meddyginiaeth Sefydliad Prydeinig Iechyd a Rhagoriaeth Gofal.

Dywedodd Dirprwy Grwner Caerdydd a'r Fro, Christopher Woolley, fod y methiant i roi'r feddyginiaeth i Ms Neville yn "gamgymeriad enfawr".

Ychwanegodd y byddai'n ysgrifennu at y gweinidog Mark Drakeford yn awgrymu bod pob bwrdd iechyd yn dilyn y canllawiau.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro eu bod wedi cyflwyno gwelliannau ac wedi cynnal ymchwiliad mewnol.