Protest cig oen mewn archfarchnad yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Aled Scourfield fu'n holi Michael Owens, un o drefnwyr y brotest

Mae tua 100 o ffermwyr wedi bod yn protestio yn archfarchnad Tesco yng Nghaerfyrddin.

Gwrthwynebu y maen nhw'r pris mae'r archfarchnad yn ei dalu am gig oen a faint o gig sy'n cael ei fewnforio a'i werthu yn yr archfarchnad.

Yn ôl ffigyrau Hybu Cig Cymru, mae prisiau ŵyn wedi gostwng tua 20% ar gyfartaledd eleni.

Dywedodd llefarydd ar arn Tesco: "Rydyn ni'n cydnabod safon cig oen o Brydain ac yn falch iawn o fod y prynwr mwyaf.

'Pris rhesymol'

"I sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael cig oen o safon am bris rhesymol trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni'n ei gael o'r DU a Seland Newydd."

Yn y cyfamser, ar ôl cwrdd yn y Sioe Frenhinol yr wythnos ddiwethaf mae criw o ffermwyr defaid hefyd wedi dechrau ymgyrch ar Twitter sydd wedi cael cefnogaeth ledled Prydain.

Bwriad ymgyrch No Lamb Week o Awst 1-8 yw tynnu sylw yr archfarchnadoedd a'u cwsmeriaid at sefyllfa'r ffermwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r protestwyr yn gwrthwynebu faint o gig sy'n cael ei fewnforio gan yr archfarchnad