Pete Fowler, byrddau ping pong a baneri

Image copyright Eisteddfod Genedlaethol
Image caption Pete Fowler a'i furlun Eisteddfodol sydd wedi'i ysbrydoli gan chwedl Melangell a Brochwel

Ers rhai blynyddoedd bellach, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn gweithio ar brosiectau penodol i 'harddu'r Maes'.

Y nod yw gwneud y safle yn fwy apelgar a hygyrch i ymwelwyr.

Mae mwy o arwyddion, mwy o faneri a mwy o liw ar hyd a lled y safle.

Y llynedd fe benderfynodd Cyngor Celfyddydau Cymru roi grant o £50,000 ar gyfer y gwaith.

Gwyn Eiddior ydy'r cyfarwyddwr artistig sydd wedi cael y dasg dros y ddwy flynedd ddiwetha' o droi'r arian yn harddwch.

Mewn blog arbennig i Cymru Fyw, mae'n sôn am rai o'r danteithion gweledol ar Faes Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau eleni.

Line break

Rwy'n ysgrifennu hwn yn hwyr iawn, iawn ar nos Iau, 30 Gorffennaf, 2015.

'Dwi a gweddill y Criw Addurno newydd adael y Maes ar ôl 15 awr o waith yn gorffen a gosod addurniadau.

Yn union fel y trydanwyr, y gyrwyr craeniau, y llusgwyr ffensys, y plymwyr a phob un arall sy'n gwneud 'job go iawn', mae hi'n ymdrech aruthrol o galed i gael y maes yn barod ar eich cyfer i eisteddfota am 8 diwrnod.

Yn wahanol i'r plymwyr mae'n debyg 'mod i'n lwcus iawn fod llawer o waith cynllunydd yn cael ei weld [a gobeithio] ei edmygu, ei fwynhau a'i ganmol, tra bod gwaith y plymwyr carthffosiaeth yn aml yn anweledig a diddiolch… er dwi'n siŵr eich bod chi'n fwy dibynnol ar y plymwyr na'r cynllunwyr!

Erbyn y Dydd Iau cyn 'Steddfod mae'r holl bebyll yr ydw i yn eu cynllunio yn eu lle o'r diwedd: Y Ganolfan Groeso, Tŷ Gwerin, Caffi Maes B, a phebyll y Pentref Bwyd a'r Pentref Llen, felly 'dw i a chriw o ryw hanner dwsin o weithwyr caled wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio eu llenwi a'u llonni.

Mae'r 104 o faneri mawr lliwgar yn eu lle bellach hefyd.

Cafnau bwydo silwair

Mae' na sawl ychwanegiad difyr yn aros amdanoch chi eleni; chwistrelliad lliwgar i'r Ganolfan Groeso, seddi newydd o flaen Y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, gweddnewidiad i Far Syched a chyflwyno'r Pentref Llen.

Mae arwydd 'MALDWYN' wedi ei adeiladu o gafnau bwydo silwair wedi'u benthyg gan gwmni Wynnstay a 'da ni hefyd wedi creu byrddau ping-pong gan ail-gylchu murlun Swci Delic o Lanelli felly gwell i chi ymarfer eich serves!

Trwy garedigrwydd sawl cwmni ac unigolyn lleol mae 'na lwyth o anrhegion difyr a lliwgar eraill ar y maes i chi hefyd, cerfluniau haearn trawiadol o Ganolfan Waith Haearn Croesoswallt, cerrig a theiars i eistedd arnynt gan saer-maen a dyn-garej o'r ardal a baneri newydd gan gymdeithas gelf.

Artist y Super Furries

'Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i allu comisiynu darn o gelf gan un o fy hoff artistiaid, y darluniwr, paentiwr a chartwnydd Pete Fowler sef y gŵr sydd wedi cynllunio bron pob clawr record i'r Super Furry Animals.

Mae o wedi peintio murlun sydd wedi ysbrydoli gan chwedl Melangell a Brochwel fydd yn eich croesawu i'r maes gyda steil.

'Dwi hefyd wedi gallu cynnig comisiynau i artistiaid ifanc newydd sydd wedi creu darnau o gelf weledol ar y maes, labyrinth ac arwydd wedi ei beintio ar y gwair gan Theo Shields, cyfres o gerfluniau silwét gan Llŷr Davies a phaentiad gan Phil Morgan.

Un diwrnod ar ôl i orffen popeth, a ma' 'na wastad lwyth o waith dal ar y rhestr i'w gwblhau cyn Bore Sadwrn, yna draw i Maes B i addurno fan honno erbyn Nos Fercher.

Gobeithio bydd y Criw Addurno yn mwynhau yn y Pentref Bwyd erbyn prynhawn Iau!

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015.

Pynciau Cysylltiedig