Pete Fowler, byrddau ping pong a baneri

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Pete Fowler a'i furlun Eisteddfodol sydd wedi'i ysbrydoli gan chwedl Melangell a Brochwel

Ers rhai blynyddoedd bellach, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn gweithio ar brosiectau penodol i 'harddu'r Maes'.

Y nod yw gwneud y safle yn fwy apelgar a hygyrch i ymwelwyr.

Mae mwy o arwyddion, mwy o faneri a mwy o liw ar hyd a lled y safle.

Y llynedd fe benderfynodd Cyngor Celfyddydau Cymru roi grant o £50,000 ar gyfer y gwaith.

Gwyn Eiddior ydy'r cyfarwyddwr artistig sydd wedi cael y dasg dros y ddwy flynedd ddiwetha' o droi'r arian yn harddwch.

Mewn blog arbennig i Cymru Fyw, mae'n sôn am rai o'r danteithion gweledol ar Faes Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau eleni.

Rwy'n ysgrifennu hwn yn hwyr iawn, iawn ar nos Iau, 30 Gorffennaf, 2015.

'Dwi a gweddill y Criw Addurno newydd adael y Maes ar ôl 15 awr o waith yn gorffen a gosod addurniadau.

Yn union fel y trydanwyr, y gyrwyr craeniau, y llusgwyr ffensys, y plymwyr a phob un arall sy'n gwneud 'job go iawn', mae hi'n ymdrech aruthrol o galed i gael y maes yn barod ar eich cyfer i eisteddfota am 8 diwrnod.

Yn wahanol i'r plymwyr mae'n debyg 'mod i'n lwcus iawn fod llawer o waith cynllunydd yn cael ei weld [a gobeithio] ei edmygu, ei fwynhau a'i ganmol, tra bod gwaith y plymwyr carthffosiaeth yn aml yn anweledig a diddiolch… er dwi'n siŵr eich bod chi'n fwy dibynnol ar y plymwyr na'r cynllunwyr!

Erbyn y Dydd Iau cyn 'Steddfod mae'r holl bebyll yr ydw i yn eu cynllunio yn eu lle o'r diwedd: Y Ganolfan Groeso, Tŷ Gwerin, Caffi Maes B, a phebyll y Pentref Bwyd a'r Pentref Llen, felly 'dw i a chriw o ryw hanner dwsin o weithwyr caled wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio eu llenwi a'u llonni.

Mae'r 104 o faneri mawr lliwgar yn eu lle bellach hefyd.

Cafnau bwydo silwair

Mae' na sawl ychwanegiad difyr yn aros amdanoch chi eleni; chwistrelliad lliwgar i'r Ganolfan Groeso, seddi newydd o flaen Y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, gweddnewidiad i Far Syched a chyflwyno'r Pentref Llen.

Mae arwydd 'MALDWYN' wedi ei adeiladu o gafnau bwydo silwair wedi'u benthyg gan gwmni Wynnstay a 'da ni hefyd wedi creu byrddau ping-pong gan ail-gylchu murlun Swci Delic o Lanelli felly gwell i chi ymarfer eich serves!

Trwy garedigrwydd sawl cwmni ac unigolyn lleol mae 'na lwyth o anrhegion difyr a lliwgar eraill ar y maes i chi hefyd, cerfluniau haearn trawiadol o Ganolfan Waith Haearn Croesoswallt, cerrig a theiars i eistedd arnynt gan saer-maen a dyn-garej o'r ardal a baneri newydd gan gymdeithas gelf.

Artist y Super Furries

'Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i allu comisiynu darn o gelf gan un o fy hoff artistiaid, y darluniwr, paentiwr a chartwnydd Pete Fowler sef y gŵr sydd wedi cynllunio bron pob clawr record i'r Super Furry Animals.

Mae o wedi peintio murlun sydd wedi ysbrydoli gan chwedl Melangell a Brochwel fydd yn eich croesawu i'r maes gyda steil.

'Dwi hefyd wedi gallu cynnig comisiynau i artistiaid ifanc newydd sydd wedi creu darnau o gelf weledol ar y maes, labyrinth ac arwydd wedi ei beintio ar y gwair gan Theo Shields, cyfres o gerfluniau silwét gan Llŷr Davies a phaentiad gan Phil Morgan.

Un diwrnod ar ôl i orffen popeth, a ma' 'na wastad lwyth o waith dal ar y rhestr i'w gwblhau cyn Bore Sadwrn, yna draw i Maes B i addurno fan honno erbyn Nos Fercher.

Gobeithio bydd y Criw Addurno yn mwynhau yn y Pentref Bwyd erbyn prynhawn Iau!

Pynciau Cysylltiedig