BBC Cymru Fyw

Rhwydo dros Gymru

Published
image copyrightLisa Birchall
Bydd Pencampwriaeth Pêl-rwyd y Byd 2015 yn dechrau yn Sydney ar 7 Awst. Suzy Drane, capten y tîm fu'n trafod gobeithion carfan merched Cymru yn y gystadleuaeth:

Sut mae'r paratoadau wedi bod?

Mae'r paratoadau wedi bod yn wych. Mae'r ffaith ein bod ni wedi cymryd ein hamser yn paratoi'n golygu nad oedd gormod o effaith o'r jet lag, ac roeddem ar y cwrt cyn gynted â phosib.
Mae'r ymarfer wedi mynd yn dda, a da ni'n rhoi'r touches gorffenedig i rhai o'r pethau bach fydd yn gwneud y gwahaniaeth, yn ein gemau ymarfer cyn Cwpan y Byd.

Fiji, sydd safle yn uwch na chi yn netholion y byd, ydi'r gwrthwynebwyr cyntaf. A'i hon fydd gêm anodda yn y grŵp?

Fyddwn ni ddim yn cymryd yr un tîm yn ysgafn a fydd yna ddim gemau hawdd, wedi'r cwbl dyma Gwpan Y Byd a bydd pob tîm yn brwydro i orffen yn y safle gorau posib.
Gyda Fiji uwch ein pennau yn y rhestr detholion dwi'n siŵr y bydd hi'n gêm dda ac yn lawn cyffro. Dy'n ni yn barod ar gyfer y gêm gyntaf ac mi fyddwn ni yn cymryd pob gêm yn ei thro wedi hynny.
image copyrightSteve Pope
image captionSuzy Drane yn chwarae yn erbyn Lloegr

Nawfed oedd Cymru yng Nghwpan y Byd 2011, oes gwell gobaith gan y garfan eleni?

Mae gan y garfan yma'r potensial i wneud pethau mawr a gwneud yn dda yn y pencampwriaethau yma. Dy'n ni yn canolbwyntio ar y broses a'r perfformiad, ac yna bydd y canlyniadau yn dod.
Bydden ni'n edrych i orffen yn yr wyth uchaf. Unwaith 'da ni drwy'r rowndiau grŵp cyntaf mi 'nawn ni ail-asesu'r timau yn ein ail grŵp a'i chymryd hi o fanna.
Mae gwybod ein bod wedi perfformio ar ein gorau yn Sydney yn ddigon o lwyddiant yn ei hun.

Ydi gweld timau chwaraeon eraill o Gymru yn gwneud mor dda, yn enwedig ein tîm pêl-droed cenedlaethol yn eich ysbrydoli a rhoi hyder i chi fel carfan?

Wrth gwrs. Mae 'na amcan ym mhob camp i fod y gorau allen ni fod. Mae'n wych gweld rhai o dimau cenedlaethol eraill Cymru yn llwyddo yn eu campau, ac mae'n sicr yn rhoi ysbrydoliaeth i ni.

Ydi hi'n anodd dod o hyd i amser i ymarfer a pharatoi o ystyried bod ganddoch chi swyddi eraill?

Wrth gwrs mae hi'n gallu bod yn her a 'dyn ni i gyd wedi aberthu lot i wneud yn siŵr bo' ni'n ffeindio amser i ymarfer, ond dydi hi byth yn hawdd chwarae ar y lefel uchaf yn unrhyw gamp.
Dwi'n lwcus gan fod fy nghyflogwyr, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, wedi bod yn hynod o gefnogol.
Yr hyn sydd yn fy ysgogi i yw fy nghyd-chwaraewyr, yr hyfforddwyr a rheolwyr, y cyfleoedd dwi'n eu cael a'r gefnogaeth gan deulu a ffrindiau.
image copyrightSteve Pope

Ydi pêl-rwyd mewn sefyllfa gref yng Nghymru?

Wrth gwrs, mae pêl rwyd yn un o'r gemau tîm amlycaf i ferched yng Nghymru.
Mae hanes ar ei ochr gan fod yn cael ei ddysgu ymhob un o ysgolion uwchradd Cymru, felly dylai pob merch yng Nghymru fod wedi cael y cyfle i chwarae pêl rwyd. Fedrwch chi ddim dweud hynny am nifer o gampau eraill yng Nghymru!
Gallen wneud gwahaniaeth i ferched Cymru trwy eu hysbrydoli i gymryd rhan, nid yn unig mewn pêl rwyd ond i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gyffredinol.

Pa welliannau yr hoffet ti eu gweld i bêl rwyd yng Nghymru erbyn Cwpan y Byd 2019 yn Lerpwl?

Dwi'n meddwl bod wastad potensial i'r gêm. dyfu. Byddai rhagor o sylw i'r gamp gan y cyfryngau yn help yn ogystal â chefnogaeth ariannol gan noddwyr.
Rwy'n siŵr wedyn bydd mwy o role models yn cael eu creu o fewn y gamp er mwyn ysbrydoli merched eraill ein cenedl.