Cadair deintydd: Rhybudd i bobl gordew

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llythyr yn dweud: "Sylw: mae gan y gadair ddeintyddol gyfyngiad pwysau"

Mae deintyddfa wedi rhybuddio cleifion sy'n pwyso mwy na 20st (127kg) na ellir eu trin oherwydd cyfyngiad pwysau ar eu cadeiriau.

Fe ddaw'r rhybudd gan Ddeintyddfa Maendy, Aberdâr, yn Rhondda Cynon Taf, oherwydd "rhesymau iechyd a diogelwch" yn ôl llythyr sydd wedi ei anfon at gleifion.

Dywedodd penaethiaid y ddeintyddfa y byddai pobl sy'n rhy drwm ar gyfer y cadeiriau yn cael eu cyfeirio at yr ysbyty ar gyfer triniaeth.

Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru 2014, mae 58% o oedolion Cymru yn rhy drwm, a 22% yn ordew.

Mae'r llythyr yn dweud: "Sylw: mae gan y gadair ddeintyddol gyfyngiad pwysau.

"Os na all y gadair gael ei gweithredu neu symud yn iawn, yna yn anffodus, ni fyddwn yn gallu eich trin yn y practis hwn, oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

"Yn yr amgylchiadau hyn gellir gwneud trefniadau i chi gael eich cyfeirio at ysbyty lle mae offer gwell ar gael."

Mae'r cyfeiriad yma at y gadair yn cael ei gynnwys mewn llythyrau rheolaidd i'r holl gleifion wrth i'r ddeintyddfa eu hatgoffa o apwyntiadau.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i fwrdd iechyd Cwm Taf, sy'n gyfrifol am ofal iechyd yn y rhanbarth i wneud sylw.