Ignite: Tanio trafodaeth yn y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae sesiynau Ignite yn cynnwys pob mathau o bynciau amrywiol

Mae trefnwyr digwyddiadau siarad cyhoeddus 'Ignite' yn awyddus i gynnal sesiynau yn yr iaith Gymraeg ar draws y wlad.

Mae sesiynau Ignite Cardiff wedi bod yn cael eu cynnal ers dros dair blynedd a nawr maen nhw wedi trefnu noson yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr.

Y gobaith ydy y bydd hyn yn annog rhagor o ddigwyddiadau tebyg ar draws Cymru.

Roedd y trefnwyr wedi bwriadu cynnal sesiwn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ond bu'n rhaid canslo ar y funud ola' oherwydd problemau oedd y tu hwnt i reolaeth y trefnwyr.

Does dim rheolau ynglŷn â'r pynciau all bobl siarad amdanyn nhw mewn sesiwn (heblaw am werthu neu hyrwyddo busnes) - ond mae'n rhaid i bawb gadw at bum munud (20 sleid, pob un yn newid ar ôl 15 eiliad), ac mae'n rhaid i'r gynulleidfa barchu pob un o'r siaradwyr.

'Mwyaf yn Ewrop'

Fe ddechreuodd y syniad yn America. Ignite Cardiff yw'r unig fenter o'i bath yn y DU, ac mae'r fwyaf yn Ewrop.

Meddai Steve Dimmick, un o sylfaenwyr Ignite Cardiff: "Mae Ignite Cardiff wedi bod yn eithriadol o boblogaidd.

"Ni sy'n trefnu pethau - ni'n dewis y siaradwyr a ni angen gwybod am be' maen nhw'n siarad. Mae o angen bod yn rhywbeth mae pobl yn teimlo'n angerddol amdano. Ond mae'r pynciau'n amrywiol iawn - does 'na ddim themâu penodol - ac mae'n ffordd dda o godi diddordeb pobl mewn pob mathau o bynciau.

"Mewn sesiynau diweddar 'da ni wedi cael pobl yn siarad am PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), alcoholiaeth ac yn y blaen - ac roedd 'na drafodaeth ddifyr iawn y ffordd mae geiriau'n newid ystyr wrth fynd o gwmpas y byd.

'Eitha' sgil'

"Mae'n eitha' sgil i ddweud y gwir - mae'n anodd iawn torri pwnc i lawr i bum munud yn unig. Mae llawer sydd wedi'i wneud o'n dweud bod o'r cyflwyniad anodda' maen nhw wedi'i wneud!

Mae'r trefnwyr nawr yn gobeithio y bydd modd cynnal rhagor o sesiynau yn y Gymraeg ar draws y wlad yn y dyfodol, ac maen nhw'n annog pobl i gysylltu gyda nhw os ydyn nhw eisiau cymorth i sefydlu Ignite yn eu hardal nhw.

Ychwanegodd Steve: "Da ni eisiau i bobl wneud stwff yn y Gymraeg. Da ni'n falch o be' 'da ni'n wneud, a 'da ni eisiau i bobl ar draws Cymru ei wneud o. Mae angen ffeindio pobl i wthio'r syniad yn y Gymraeg. Mi alla' nhw ddefnyddio Ignite.Cymru fel platfform i gynnal digwyddiadau yn eu hardaloedd nhw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol