'Cytundeb mewn lle' rhwng Plaid a'r Arglwydd Elis-Thomas

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Arglwydd Elis-Thomas yn cyrraedd cyfarfod i drafod ei ddyfodol ddydd Mawrth

Mae Plaid Cymru yn dweud bod "cytundeb mewn lle" gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi trafodaethau gydag AC Dwyfor Meirionnydd.

Roedd yr Arglwydd Elis-Thomas yn wynebu camau disgyblu oherwydd cyfweliadau a roddodd yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol.

Yn dilyn cyfarfod arbennig nos Fawrth dywedodd llefarydd ar ran y blaid: "Mae'r trafodethau wedi dod i ben. Mae cytundeb mewn lle rhwng yr etholaeth, Dafydd Elis-Thomas a'r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol.

"Ni fyddwn yn gwneud datganiadau pellach ar y mater hwn."

Roedd nifer o Aelodau Cynulliad Plaid Cymru yn anhapus gyda beirniadaeth Yr Arglwydd Elis-Thomas o ymgyrch etholiadol y blaid.

Yn ôl cyn Lywydd y Cynulliad, roedd gorbwysleisio'r neges y dylai Cymru gael yr un chwarae teg ariannol â'r Alban yn gamgymeriad, a dywedodd nad oedd yn ymddangos bod yr ymgyrch wedi canolbwyntio ar ddyfodol Cymru.