Amgueddfeydd ar gau oherwydd streic

Cyhoeddwyd

Ni fydd chwech o amgueddfeydd mwyaf Cymru ar agor am gyfnodau dros y penwythnos oherwydd streic gan staff sy'n anhapus gyda newidiadau i'w cyflogau.

Mae aelodau undeb PCS yn gwrthwynebu cynlluniau i stopio taliadau ychwanegol am weithio dros benwythnosau neu ar wyliau banc.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn dweud y bydd codiad cyflog o 4% i weithwyr ar gyflogau isel, a chyflog byw o £7.85 yr awr yn negyddu'r effaith.

Fe wnaeth yr amgueddfa ymddiheuro am unrhyw amhariad.

Bydd y streic yn effeithio ar chwech safle ar draws y wlad.

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis a'r Amgueddfa Wlan Genedlaethol yn Dre-fach Felindre ar gau ddydd Sadwrn.

Bydd yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan a'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar agor ddydd Sadwrn ond bydd cyfyngiadau ar wasanaethau.

Bydd yr Amgueddfa Lofaol Cymru ym Mlaenafon ar gau drwy gydol y penwythnos.