BBC Cymru Fyw

Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn // The National Eisteddfod: Saturday's Pictures

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol

Mae Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau wedi cychwyn ar ddydd Sadwrn 1 Awst. Eleni, mae'r brifwyl yn dychwelyd i fferm Mathrafal ym mhentref Meifod. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

Held in the village of Meifod in Powys, the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches got off to a flying start on Saturday 1 August. You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website. Here are some of the day's highlights in pictures:

image captionMae'r croeso'n gynnes ym Meifod // A warm "Croeso" (Welcome) awaits at Meifod!
image captionTybed oedd Siân wedi rhagweld y glaw heddiw? // Come rain or shine - Siân Lloyd is always prepared!
image captionBethan a Nia o Fanceinion gyda'r epa pinc o flaen y Pafiliwn // Bethan and Nia from Manchester are tickled pink by the monkey
image captionY bardd Ifan Prys yn cadw'r ddysgl yn wastad // Poet Ifan Prys keeps the plate spinning in the circus tent
image captionY crysau duon... Côr Bro Cernyw yn paratoi i gystadlu // The Welsh All Blacks - a mixed choir from Llangernyw, Conwy prepare to sing
image captionYdy hwn yn drwm? // Does this make me a sex cymbal!?
image caption"Pa ffordd i'r Pafiliwn dudwch?" // The Pavilion and Y Babell Lên (The literary tent) are popular destinations for Eisteddfod-goers
image captionCast 'Mimosa' yn ymarfer cyn perfformio ar y maes // The cast of 'Mimosa' retelling the story of the Welsh settlement in Patagonia
image captionHir yw pob ymaros! Y nerfau'n amlwg wrth baratoi i fynd ar y llwyfan // Waiting for the big moment to arrive. Saturday is brass bands day at the Eisteddfod.
image captionGwenwch! // Say cheese!
image captionGweithdy iwcalili yng nghaffi Maes B // It's never too soon to start learning the ukelele!
image captionCôr Crymych a'r Cylch yn ymarfer yng nghysgod y Pafiliwn // A choir from the Crymych area warming their vocal chords before stepping on to the stage
image captionNon o Gaerdydd yn taflu peli i geg fawr Tommo ym mhabell Radio Cymru // Non is up for Tommo's big mouth challenge in the Radio Cymru stand!
image captionDave a Benny o Fand Awyrlu Sain Tathan // Dave and Benny from RAF St Athan Voluntary Band
image captionGruffudd yn hapus yn chwarae tractors yn y babell wyddoniaeth // Gruffudd is happy as a sandboy playing with the tractors
image captionHeledd Cynwal yn paratoi i ddarlledu ar S4C // Presenter Heledd Cynwal prepares to go live on S4C

Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig.

More from the Eisteddfod on our Eisteddfod website.

Pynciau Cysylltiedig