Cip agosach ar y bêl hir-gron

  • Cyhoeddwyd
pabell polymer
Disgrifiad o’r llun,
Criw yn dysgu am dechnoleg polymer, sy'n rhan annatod o fywyd pawb, doed a ddelo

Yn y Babell Wyddoniaeth ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau eleni, mae 'na gyfle i gael cipolwg ar dechnoleg y bêl rygbi.

Mae Prifysgol Caerdydd a Gilbert, gwneuthurwr peli Cwpan Rygbi'r Byd, wedi dod at ei gilydd i ddangos sut mae polymer yn arwyneb allanol y bêl yn gwneud iddi gasáu dŵr a glynu at ddwylo'r chwaraewyr.

Gydol yr wythnos ar y maes, gall plant gymryd rhan yn her Cwpan Rygbi'r Byd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Carwyn Owen, y crefftwr sy'n gyfrifol am wneud Cadair yr Eisteddfod eleni, wedi creu model sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i brofi sgiliau rygbi'r bobl ifanc a thynnu sylw at werth polymerau.

Yr Athro Arwyn Jones o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd a Dr Gareth Llywelyn o'r Gymdeithas Feddygol, sy'n gyfrifol am arddangosfa Polymerau ar Waith.

Mae'r arddangosfa'n cynnwys yr elfen rygbi a dwy elfen arall - polymerau mewn cewynnau a pholymerau mewn stents cardiaidd, sef tiwbiau sy'n cael eu defnyddio i drin rhydwelïau cul neu wan.