Gwobr Daniel Owen: Dewi Prysor yn honni bod gwaith yn disgrifio camdrin

  • Cyhoeddwyd
eisteddfod

Mae Dewi Prysor, un o feirniaid Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau wedi honni mewn trydariad fod darn o waith gafodd ei gyflwyno i'r gystadleuaeth eleni yn disgrifio plant yn cael eu camdrin.

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i ddarn a gyflwynwyd ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae trefnwyr yr Eisteddfod yn gwrthod cadarnhau na gwadu cynnwys trydariad Mr Prysor a ddywedodd hefyd nad nofel oedd y gwaith dan sylw.

Mae Gwobr Goffa Daniel Owen yn un o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Rhoddir gwobr o £5,000 am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi er cof am y nofelydd Cymraeg Daniel Owen, a fu farw yn 1895.

Ymchwiliad yr heddlu

Meddai'r Ditectif Brif Arolygydd Iestyn Davies ddydd Gwener: "Gallaf gadarnhau ein bod yn parhau i ymchwilio i atgyfeiriad a wnaed i ni ym mis Mawrth eleni gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Mae'r gŵyn a gafwyd yn ymwneud â chynnwys darn a gyflwynwyd ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen.

"Barnwyd fod y gwaith dan sylw o natur tramgwyddus ac anweddus ac mae'n cael ei ymchwilio iddo fel trosedd dan y Ddeddf Cyfathrebiadau Anweddus.

"Gan mai i Swyddfa'r Eisteddfod yn yr Wyddgrug yr anfonwyd y gwaith, Heddlu Gogledd Cymru sy'n arwain yr ymchwiliad."

'Dim dewis ond gweithredu'

Wrth siarad ar raglen y Post Prynhawn ddydd Gwener, dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, eu bod wedi derbyn darn o waith oedd yn 'anweddus' ar gyfer cystadleuaeth Daniel Owen eleni.

"Fe wnaethon ni gysylltu gyda chyfreithiwr am ein bod yn credu bod cynnwys y gwaith wedi achosi pryder mawr, a'r cyngor gafwyd oedd i gyfeirio'r mater at yr heddlu.

"Roedd y nofel yn cyfeirio at weithredoedd sy'n droseddol dros ben... doedd dim dewis ond gweithredu."

Ychwanegodd Mr Roberts nad oedd yr Eisteddfod wedi canfod pwy yw'r ymgeisydd.