Lluniau'r Steddfod: Dydd Sul // The National Eisteddfod: Sunday's Pictures

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Delweddau o ail ddiwrnod Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau sydd wedi dychwelyd i fferm Mathrafal ym mhentref Meifod. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Images from the second day of The National Eisteddfod, which is being held in the village of Meifod in Powys. You can watch live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd canu da yn y Pafiliwn adeg oedfa'r bore // The singing was inspired during the morning service at the pavilion this morning
Disgrifiad o’r llun,
Cwtch gan mam cyn i Angharad berfformio yn sioe'r Mudiad Meithrin ym Mhafiliwn yr Eisteddfod // Proud mum Gwawr gives her little star a cwtch for luck before taking part in the children's pageant
Disgrifiad o’r llun,
Patrobas yn perfformio'n fyw yn y Tŷ Gwerin ar y Maes heddiw // Welsh folk/rock band Patrobas perform live at the folk tent
Disgrifiad o’r llun,
Lle perffaith i ymlacio gyda dy drwyn mewn llyfr // The perfect setting for a good read
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen amser i bendroni yn Y Lle Celf // You need time to take it all in at Y Lle Celf (The Arts & Crafts exhibition)
Disgrifiad o’r llun,
Amser paned? // Time for tea?
Disgrifiad o’r llun,
Ben Dant ag Anni Llŷn yn diddanu plant o bob oedran ar y Maes // Welsh children's character Ben Dant and Anni Llŷn from Stwnsh entertain children of all ages
Disgrifiad o’r llun,
Roedd problem parcio yn y Pafiliwn adeg Sioe Mudiad Meithrin bore 'ma // There was a bit of a parking problem in the pavilion during Mudiad Meithrin's show this morning
Disgrifiad o’r llun,
"Ydw, rwy'n sicr taw dyma'r ffordd i fynd." // "Yes, I'm certain it's this way."
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n anodd i'r heddlu gadw trefn...ar eu hoffer! // Keeping control - of their equipment - is a difficult job for the police at the Eisteddfod!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Eisteddfod yn cynnig adloniant i bob oedran // The Eisteddfod offers something for all ages
Disgrifiad o’r llun,
"Ydyn ni yna eto?" // "Are we there yet?"
Disgrifiad o’r llun,
Catrin a Rebecca o Dregaron yn ymlacio gyda hufen iâ yn yr haul // Catrin and Rebecca from Tregaron relax with an ice cream in the sun
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n gwybod y ffordd i Faldwyn? // All roads lead to Maldwyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i bob gŵyl gael dynion gyda 'walkie talkies' // Every festival needs men with 'walkie talkies'
Disgrifiad o’r llun,
Y Jonesiaid o Borthaethwy a Llanddona'n mwynhau picnic yn yr haul // Keeping up with the Porthaethwy and Llanddona Joneses as they picnic in the sun

Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig.

More from the Eisteddfod on our Eisteddfod website.

Pynciau Cysylltiedig