Dau wrthdrawiad difrifol ar yr A470

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio yn dilyn dau wrthdrawiad difrifol ar ffordd yr A470 yn ne Cymru.

Roedd y gwrthdrawiad cyntaf rhwng beic modur a char BMW tua 12:10 rhwng Merthyr Tydfil a Nant Ddu.

Fe ddigwyddodd yr ail wrthdrawiad 20 munud yn ddiweddarach ger Trefforest yn Rhondda Cynon Taf, rhwng beic modur a cherbyd arall.

Mae traffig yn cael ei ddargyfeirio ond mae gyrwyr yn cael eu cynghori i ddisgwyl oedi. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101.