Trafferth i stondinwyr yr Eisteddfod

Elliw Mai
Gohebydd BBC Cymru Fyw ar y maes

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae rhai o'r stondinwyr ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau eleni yn anhapus oherwydd problemau â chysylltiad i'r wê, gan na all cwsmeriaid dalu am nwyddau gyda cherdyn.

Ar ddiwrnod cyntaf y Brifwyl, fe ddywedodd rhai nad oedd eu peiriant 'chip a pin' yn gweithio o gwbl, ac roedd eraill oedd wedi talu am gyswllt WiFi wedi methu derbyn taliadau drwy declyn Paypal chwaith.

Er i rai stondinwyr benderfynu cymryd manylion banc cwsmeriaid â llaw, cyn mynd ati i brosesu'r taliadau dros nos, doedd rhai ddim am wneud hynny am resymau diogelwch.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud bod yn rhaid i bawb gofio bod yr eisteddfod eleni "ynghanol y wlad".

Disgrifiad o’r llun,
Mae peirianwyr yr Eisteddfod wedi bod yn brysur yn ceisio datrys y problemau

Mae Olwen Tomos yn cadw stondin sy'n gwerthu anrhegion cerameg, dywedodd mai "ambell waith mae'r signal yn ddigon cryf, efallai mai un siawns mewn deg yw hynny.

"'Da ni jyst yn gobeithio fod pobl wedi dod a digon o cash i'r 'steddfod, neu'i bod nhw yn gallu talu efo siec."

Mae Buddug Humphreys yn rhedeg busnes gwerthu anrhegion ar-lein - buddug.com, dywedodd ei bod yn "cymryd manylion cardiau pobl i law" er mwyn prosesu'r taliadau dros nos gyda chysylltiad wifi ar safle arall. "Dydi hyn ddim rili yn saff iawn, efo diogelwch a ballu," meddai.

Yn ôl Peter Davies, pennaeth cyllid yr Eisteddfod Genedlaethol: "Da ni'n ymwybodol o ychydig o broblemau ar ddechrau'r wythnos, ac mae 'na dîm yn gweithio i geisio datrys y broblem honno."

Ychwanegodd fod rhaid i bawb gofio bod yr eisteddfod eleni "ynghanol y wlad", a diolchodd i lywodraeth Cymru a BT am eu gwaith i sicrhau fod gan y maes fand eang cyflym.

Pynciau Cysylltiedig