Annog mwy o bobl ifanc i ddechrau busnes

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Ar faes y Brifwyl fore Llun, fe gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru her i ddenu rhagor o bobl ifanc i gychwyn eu busnesau eu hunain.

Mae cynllun Syniadau Mawr Cymru, sydd erbyn hyn yn ei drydedd flwyddyn, yn chwilio am ymgeiswyr 16 i 24 oed.

Gall pobl ifanc sydd eisoes wedi sefydlu busnes, neu sydd ag awydd i ddechrau busnes yn y chwe mis nesaf wneud cais am yr her blwyddyn o hyd.

Wedi'r dyddiad cau ym mis Hydref, bydd 'bwtcamp' yn cael ei gynnal lle bydd cyfle i ddysgu gan entrepeneurs llwyddiannus.

"Mae Cymru yn genedl o entrepreneurs. Mae'n cymunedau ni'n gartref i fusnesau bach a mawr wedi eu sefydlu gan bobl oedd gan y syniad mawr 'na, a'r hyder i'w droi yn llwyddiant," meddai Carwyn Jones.

"Fe allwn ni adeiladu ar hynny drwy annog ein pobl ifanc i wireddu eu potensial - potensial doedden nhw, efallai, heb ei weld fel cyfle busnes. Gyda'r mentora cywir a'r ysbrydoliaeth, fe allwn ni drawsnewid eu dyfodol nhw."

Mae dylunydd y Gadair eleni, Carwyn Owen o Foel ger y Trallwng, ymysg y rhai sy'n bwriadu gwneud cais am le ar y cynllun eleni.

Carwyn yw'r dylunydd a'r saer ieuengaf erioed i greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n dal yn y brifysgol ac wedi sefydlu busnes dylunio a chreu celfi o'i gartef.

"Fe fyddai'n gwneud cais ac yn gobeithio cael lle ar yr her nesaf. Dw i wedi clywed dipyn am y cymorth gafodd y rhai sydd wedi bod yn rhan o'r cynllun yn barod, a dw i'n meddwl y bydd y cyngor a'r mentora yn help mawr i mi ddatblygu fy musnes fy hun."

Pynciau Cysylltiedig