Beicio 500 milltir i dynnu sylw at newid hinsawdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r grŵp yn gobeithio beicio bron i 500 milltir erbyn diwedd yr wythnos - sef y pellter o'r Eistedfod i gynhadledd yr UE ym Mharis

Mae'r siŵr bod ymwelwyr i faes yr Eisteddfod wedi hen arfer â'r broblem o fatris ffonau symudol yn rhedeg allan.

Ond mae un grŵp sy'n ceisio datrys y broblem, gan godi ymwybyddiaeth hefyd o newid i'r hinsawdd a cheisio cyfyngu ar yr effaith.

Mae gan Glymblaid Anhrefn Hinsawdd Cymru feiciau arbennig ar y maes sy'n galluogi i ymwelwyr lenwi batri eu ffon, a chadw'n heini'n un pryd.

Mae'r glymblaid wedi ei ffurfio o grŵpiau o bob rhan o gymdeithas, sy'n galw am "fargen deg ar hinsawdd Cymru trwy fesur yr amgylchedd".

Bydd y grŵp yn cynnal trafodaethau drwy gydol yr wythnos, ac yn cynnig cyngor ar sut i sefydlu mentrau ynni cymunedol.

Yn ogystal, bydd y criw yn ceisio seiclo'r pellter o'r Eisteddfod i gynhadledd yr Undeb Ewropeaidd ym Mharis - 493 o filltiroedd - er mwyn codi ymwybyddiaeth.

Dwy oedd yn seiclo fore Llun oedd Casia Wiliam a Vicky Leech, o elusen Oxfam.

Dywedodd Casia: "Mae chwarter awr o seiclo yn llenwi 10% o'ch batri, sy'n gwneud i chi feddwl am faint o drydan rydyn ni'n ei ddefnyddio, ac os ydych chi wedi bwyta gormod o chips ar y maes, mae'n gyfle da i chi gael gwared â rhywfaint o'r calorïau!"