Rhybudd ymgynghorydd cerdd: 'Nid gwlad y gân fydd Cymru'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Emyr Wynne Jones y gallai eisteddfodau'r dyfodol ddioddef o achos toriadau i wersi offerynnol

Mae ymgynghorydd cerdd wedi dweud wrth Newyddion 9 na fydd Cymru'n haeddu cael ei galw'n wlad y gân o fewn degawd os yw'r toriadau i wasanaethau cerddoriaeth mewn ysgolion yn parhau.

Yn ôl Emyr Wynne Jones a fu'n ymgynghorydd cerdd i Gyngor Sir Dyfed, ac wedyn i Gynghorau Caerfyrddin a Cheredigion, bydd Eisteddfodau'r dyfodol yn dioddef os nad yw pobl yn cael y cyfle i gael gwersi offerynnol oherwydd bod cyllidebau llywodraeth leol yn cael eu torri.

Wrth ymateb i sylwadau Mr Jones, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni'n cydnabod y cyfraniad y mae cerddoriaeth yn ei wneud i les pobl ifanc. Mae cerddoriaeth yn un o ofynion statudol ysgolion gwladol o'r cyfnod sylfaen tan gyfnod allweddol 3.

"Rydyn ni hefyd yn cydnabod y pwysau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu wrth ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth, a dyna pam y gwnaeth y Gweinidog ffurfio grwp gorchwyl...i ystyried y materion yma yn gynharach eleni."

Adroddiad

Mae adroddiad terfynol y grwp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau Cerddoriaeth wedi cyflwyno 15 o awgrymiadau i gyd, ac fe gafodd ei gomisiynu gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, i archwilio sut y gellir parhau i ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru.

Mae'r adroddiad yn argymell y dylai ysgolion sy'n gweithio gydag awdurdodau lleol fabwysiadu polisïau clir, teg a chyson ar gyfer codi tâl am wersi cerdd, ac y dylai awdurdodau lleol gydweithio i ddatblygu cynlluniau rhannu, atgyweirio a chynnal ar y cyd.

Cadeiriodd Emyr Wynne Jones adolygiad o wasanaethau cerddorol ysgolion Cymru ar ran y llywodraeth yn 2010.