Pennaeth arall yn gadael Prifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Piercy yn fab i gyn-bennaeth yr Ysgol, Nigel Piercy

Mae Prifysgol Abertawe wedi cadarnhau bod uwch swyddog arall wedi gadael Ysgol Reolaeth y coleg.

Mae'r Athro Niall Piercy yn gadael ei swydd fel Dirprwy Ddeon bythefnos ar ol i'w dad, yr Athro Nigel Piercy, adael ei rôl fel pennaeth yr Ysgol.

Fe wynebodd y ddau nifer o honiadau yn ystod y misoedd diwethaf ynglŷn â rheolaeth yr Ysgol a'r ffordd cafodd rhai aelodau o staff eu trin.

Ym mis Gorffennaf dywedodd Nigel Piercy ei fod yn camu o'i swydd oherwydd "gwahaniaethau" gyda'r brifysgol.

Fe ddaeth y datblygiad wedi i BBC Cymru adrodd honiadau bod y Deon wedi bwlio, eithrio ac aflonyddu ar rai aelodau o staff.

Fe gafodd yr Athro Nigel Piercy ei benodi yn Ddeon yr Ysgol Reolaeth yn haf 2013.

Fe welodd BBC Cymru ddogfen sy'n dangos bod 23 aelod o staff academaidd wedi gadael ers hynny.