Lluniau'r Steddfod: Dydd Llun // The National Eisteddfod: Monday's Pictures

  • Cyhoeddwyd

Diwrnod y coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod yn llawn cystadlu a chynnwrf yn Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Dyma rai o uchafbwyntiau'r dydd Llun mewn lluniau:

The crowning ceremony, a first glimpse of the Gorsedd proceedings in all its splendour, and a full day of competing at the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches.Here are some of Monday's highlights in pictures. For more on the Eisteddfod, including a live video feed from the main stage with English commentary, visit our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Dyw hi byth yn rhy gymylog i wisgo sbectol haul! // The modern-day Gorsedd of Bards make their way to the stone circle
Disgrifiad o’r llun,
"Ai heddiw mae'r seremoni?" // "Are we in the right place?"
Disgrifiad o’r llun,
Cylch yr Orsedd yn ei holl fawredd ar faes y Brifwyl // The ceremony draws a large crowd of Eisteddfod-goers
Disgrifiad o’r llun,
Y bardd a'r cerddor Benjamin Zephaniah yn gwylio'r seremoni // Benjamin Zephaniah will give his take on the National Eisteddfod in a special programme for BBC Four
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn rhannu jôc // Preparing for the fanfare
Disgrifiad o’r llun,
Cymylau'n cronni uwchben Cylch yr Orsedd // Ominous clouds gather above the Eisteddfod site
Disgrifiad o’r llun,
Y bardd Gwyn Thomas wedi dod i fwynhau y seremoni // Welsh poet Gwyn Thomas is among the crowd watching on
Disgrifiad o’r llun,
"Dim ots bod ni wedi gwisgo yr un peth!" // "You don't say!"
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r seremoni yn gyfle i groesawu cyfeillion o wledydd Celtaidd eraill // Representatives from other Celtic countries are welcomed by the Gorsedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae aelodau newydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd ar y dydd Llun // Green is 'on trend' at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Yn 15 oed, mae Nel o Fethel wedi bod ym mhob Eisteddfod ers Llanelli yn 2000 // Every dog has its day - and Nel has attended every Eisteddfod in her 15-year life
Disgrifiad o’r llun,
Sioe bypedau 'Drwg!' gan Theatr Bara Caws // The puppets enjoy a well earned break!
Disgrifiad o’r llun,
"Mae'r gadair fawr yma yn gwneud sleid da" yn nhyb Osian-Wyn ac Owain-Rhys o'r Barri! // Take a pew! A chance to put your feet up and relax.
Disgrifiad o’r llun,
Tyn dy sgidie' cyn dod i fewn // Shoes off at the door
Disgrifiad o’r llun,
Roedd teyrnged i 'Delynores Maldwyn' Nansi Richards yn y Tŷ Gwerin // A traditional clog dance formed part of the tribute to world-renowned harpist Nansi Richards in the folk tent
Disgrifiad o’r llun,
Manon Rhys yw bardd coronog Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2015 // Manon Rhys wins the Eisteddfod crown - awarded each each for poetry written in free verse
Disgrifiad o’r llun,
Guto Dafydd, enillydd y goron llynedd, yn mwynhau'r diwrnod // Poet Guto Dafydd, last year's winner of the crown, enjoying the sun

Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.