Dydd Mawrth ar y Maes: Cofio am Arwyn Ty Isa

  • Cyhoeddwyd
Beryl Vaughan
Disgrifiad o’r llun,
Beryl Vaughan ar ddiwedd ei thaith gerdded i godi arian i noddi'r dydd Mawrth er cof am Arwyn Ty Isa

Gyda diwrnod llwyddiannus a theilyngdod yn y brif seremoni ddydd Llun, daeth 17,683 o ymwelwyr drwy gatiau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau - y nifer ucha' ar ddydd Llun ers sawl blwyddyn.

Mae dydd Mawrth yn y Brifwyl wedi'i noddi er cof Arwyn Evans, neu Arwyn Ty Isa, Llanfair Caereinion, cyn-arweinydd Aelwyd Penllys.

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Beryl Vaughan, fu'n trefnu a chododd arian i noddi'r diwrnod trwy gerdded arfordir Cymru. Gallwch ddarllen blog Beryl Vaughan am ei phrofiadau fel cadeirydd yma.

Roedd yn awyddus i noddi'r dydd Mawrth yn benodol oherwydd bod y Cyngerdd Gwerin yn cael ei gynnal gyda'r nos, a bod canu gwerin yn agos iawn at galon Arwyn Ty Isa.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd 'na bwyslais ar gerddoriaeth werin ar y maes ddydd Mawrth

Wedi teilyngdod ddydd Llun, wrth i Manon Rhys gipio'r Goron, prif seremoni dydd Mawrth fydd Gwobr Goffa Daniel Owen. Robat Arwyn, Angharad Price a Dewi Prysor yw beirniaid y gystadleuaeth. Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno am nofel heb fod yn llai na 50,000 o eiriau. Robat Arwyn fydd yn traddodi yn y seremoni, fydd yn cael ei chynnal yn y pafiliwn am 17:00.

Disgrifiad o’r llun,
Coroni Manon Rhys ddydd Llun - fydd 'na deilyngdod yng Ngwobr Goffa Daniel Owen?

Ar lwyfan y pafiliwn yn ystod y dydd, bydd cystadlaethau i rai rhwng 16 a 21 oed, y corau pensiynwyr, a bydd enillwyr Tlysau Sefydliad y Merched yn cael eu gwobrwyo.

Cyn hynny, am 11:00, bydd seremoni cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams. Jennifer Maloney, o Landybie, Rhydaman, sy'n cael ei hanrhydeddu eleni.

Am 12:00 yn y Lolfa Lên, bydd Christine James yn edrych yn ôl ar ei chyfnod fel Archdderwydd. Cyn hynny, bu Cymru Fyw yn ei holi am ei hatgofion a'i hargraffiadau.

Disgrifiad o’r llun,
Jennifer Maloney sydd wedi ennill Medal Syr TH Parry-Williams eleni

Gyda'r nos Fawrth bydd cyngerdd 'Gwerin!' yn y pafiliwn.

Bydd y cerddor gwerin Siân James yn perfformio a hi hefyd yw Cyfarwyddwr Artistig y noson gyda Geraint Cynan yn Gyfarwyddwr Cerdd. Ymhlith yr artistiaid mae Calan, Plu, 9Bach Bach (y merched yn unig), Gareth Bonello, Georgia Ruth, Arfon Gwilym, Robin Huw Bowen, Sioned Webb, Gwenan Gibbard a Stephen Rees.

Bydd y noson yn cael ei chynnal am 20:00 yn y pafiliwn.