Cynnydd o 20% mewn problemau dyled medd elusen

Cyhoeddwyd

Mae nifer y bobl sy'n cysylltu gydag elusen o achos problemau gyda dyled wedi cynyddu bron i 20% mewn blwyddyn.

Fe wnaeth elusen Cyngor ar Bopeth yng Nghymru gynnig cymorth i oddeutu 30,000 o bobl gyda 125,000 o broblemau oedd yn gysylltiedig â dyledion yn 2014-15.

Dywedodd Fran Targett o'r elusen: "Mae pobl yn dweud wrthym eu bod yn gorfod cwtogi ar fwyd er mwyn talu'r rhent a biliau ynni. Mae llawer yn cael eu gorfodi i fwy o dwll ariannol er mwyn byw o ddydd i ddydd.

"Rydym yn poeni hefyd y gallai'r cynnydd arfaethedig mewn cyfraddau llog neu aeaf caled wthio pobl dros y dibyn."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i lywodraeth y DU am ymateb.

Pedair dyled unigol

Ar gyfartaledd mae pobl sydd yn cysylltu â'r elusen yn ceisio ymdopi gyda phedair dyled unigol yr un.

Mae nifer y bobl sydd wedi wynebu problemau gyda thalu eu rhent wedi cynyddu 28% yn y sectorau preifat a chymdeithasol.

Dywed yr elusen ei bod wedi gweld "cynnydd sylweddol" yn nifer y bobl sydd wedi mynd i ddyledion o achos eu biliau hanfodol yn y cartref, ac fe wnaeth ychydig o dan 40% o bobl ofyn am gymorth ynglŷn â budddaliadau neu gredydau treth yn dilyn diwygiadau i'r drefn fudd-daliadau.

Ychwanegodd Ms Targett: "Er bod yr economi yn gwella, rydym yn dal i weld mwy a mwy o bobl sy'n cael trafferth cynnal safon byw derbyniol a phrin yn gallu ymdopi'n ariannol o flwyddyn i flwyddyn."